Verblijf in België - minder dan drie maanden

Maak een afspraak

Bijlage 3 TER: EU

De verklaring van aanwezigheid 'bijlage 3ter' is het verblijfsdocument afgegeven door de burgemeester of zijn gemachtigde aan de burgers van de Europese Unie en aan hun familieleden die in België verblijven voor maximum drie maanden.

Zijn vrijgesteld van deze verplichting:

 • Personen die verblijven in een hotel of een logementshuis.
 • Personen die opgenomen zijn in een ziekenhuis of een verpleeginstelling.
 • Zij die aangehouden werden en opgesloten zijn in een detentiecentrum.

Voor wie?

De onderdanen van de EU of hun familieleden zijn verplicht zich persoonlijk te melden bij het gemeentebestuur van hun verblijfplaats binnen de 10 dagen vanaf hun binnenkomst in België.

Wat meebrengen?

 • Geldige identiteitskaart of geldig nationaal paspoort.
 • Datum aankomst in België.
 • Adres waar u gaat verblijven.

Kostprijs?

Gratis.

Aankomstverklaring: niet-EU (bijlage 3)

Een aankomstverklaring is een document dat een niet-EU burger ontvangt wanneer hij voor een korte periode van maximum 3 maanden in ons land verblijft in het kader van toerisme, zaken, familiebezoek.

Op het document staat de uiterste datum van het toegestane verblijf. Deze wordt voor niet EU-burgers berekend door bij de datum van de binnenkomst-stempel in het Schengengebied (in het nationaal paspoort) de toegestane verblijfsduur (zoals vermeld op de visumsticker), of 3 maanden in geval van niet-visumplichtige vreemdelingen, op te tellen.

Je moet als niet-EU burger na uw aankomst in ons land een aankomstverklaring afhalen in de gemeente waar je verblijft.

Voor wie?

Voor niet-EU-burgers die voor maximum 3 maanden in België op vakantie, familiebezoek of zakenreis zijn.

Je bent vrijgesteld van deze verplichting als:

 • Je verblijft in een hotel of een logementshuis.
 • Je bent opgenomen in een ziekenhuis of een verpleeginstelling.
 • Je aangehouden werd en opgesloten bent in een detentiecentrum.

Voorwaarden?

Geldigheidsduur: De aankomstverklaring is maximaal 3 maanden geldig, te rekenen vanaf de datum van binnenkomst in België, behalve als:

 • De duur van je visum minder dan 3 maanden bedraagt.
 • Je voorheen in een andere lidstaat van het Schengengebied verbleven hebt. In dat geval is de geldigheidsduur van de aankomstverklaring gelijk aan de duur van het visum C min de duur van het verblijf in de andere lidstaat.

Wat meebrengen?

 • Geldig nationaal paspoort.
 • Eventueel geldig Schengenvisum C.
 • Eventuele verblijfskaart van ander EU-land.
 • Recente pasfoto in kleur (maximum zes maanden oud).

Meer info

Als niet-EU-burger ben je verplicht je aan te melden bij de gemeente waar je verblijft binnen drie werkdagen vanaf uw binnenkomst in België. 

Na een controle van je identiteit, de geldigheid van je paspoort, visum en binnenkomststempel, wordt een bijlage 3 of aankomstverklaring afgeleverd.

Maak een afspraak