U bent hier

Laatste participatiemoment voor mobiliteitsplan op 20 oktober

De gemeente legt de laatste hand aan een vernieuwd mobiliteitsplan. Tijdens een laatste participatiemoment op 20 oktober om 19.30 uur zijn alle inwoners welkom om feedback te geven op de strategieën en prioriteiten van het plan. Nadien wordt het definitieve mobiliteitsplan ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Participatiemoment: wanneer en waar?

  • Op woensdag 20 oktober 2021 om 19.30 uur in de refter van de gemeentelijke basisschool Heikant (Schoolstraat 44).
  • Graag inschrijven voor 19 oktober 2021 via info@rotselaar.be of via 016 61 63 11 (vermeld je naam, deelgemeente en mailadres/ telefoonnummer).

Wat mag je verwachten?

Tijdens de participatiesessie informeert adviesbureau TRIDÉE je over de stand van zaken in de opmaak van het mobiliteitsplan voor onze gemeente. We staan kort stil bij wat een mobiliteitsplan is en wat we de voorbije fases van het project hebben gedaan.

Verder krijg je als inwoner de kans om in kleine groepjes per mobiliteitsthema:

  • de ontwikkelde strategieën te evalueren op helderheid, logische opbouw en aansluiting bij de werkelijkheid.
  • de prioriteiten te beoordelen en je feedback erop te geven. Het gaat dan bijvoorbeeld over de aanpak van de schoolomgevingen, de heraanleg van fietspaden, snelheidsremmende maatregelen, ...

Mobiliteitsplan?

Het gemeentebestuur wil werken aan een vlotte en veilige mobiliteit voor iedereen. Het mobiliteitsplan vormt hiervoor de basis. Het plan bevat een brede visie op mobiliteit en vervoer op haar grondgebied, over alle vervoerswijzen en domeinen heen. Het zet concrete doelen in acties om en is gids voor toekomstige projecten.

Vanuit de visie dat iedereen veilig aan het verkeer moet kunnen deelnemen, wordt er meer nadruk gelegd op stappen, fietsen en het openbaar vervoer. Dat zorgt voor een veiliger verkeer voor iedereen, zonder in te boeten op bereikbaarheid.

Ondertussen werken we hard verder. Een eerste deel van de fietssnelweg F25 werd ingehuldigd. Verschillende proeven voor veiliger verkeer en leefbare buurten werden opgestart of zitten in de pijplijn. Het Meanderpad heeft als meest belangrijke fietsverbinding tussen Rotselaar en Werchter een nieuwe toplaag. De deelfietsen van Blue Bikes sieren vanaf november het station in Wezemaal, Vlasselaar kreeg een eigen bebouwde kom, ...

Met een vernieuwd mobiliteitsplan werken we aan de toekomst. Dat is niet alleen in het belang van mobiliteit, maar ook voor een kindvriendelijke gemeente en minder uitstoot van CO2, fijn stof en andere schadelijke stoffen. Op die manier werken we ook aan een beter klimaat.

Tijdlijn: de weg naar het mobiliteitsplan

Via maakjebuurtmee.rotselaar.be bekijk je hoe de verkennings- en uitwerkingsfase werden afgerond en ontdek je alles over de lopende beleidsfase.

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter