Verblijf in België - meer dan drie maanden

Burgerlijke Stand

Hoe aanvragen?

Je maakt een afspraak in het gemeentehuis via de link boven- of onderaan deze pagina.

Wat meebrengen?

 • Je identiteitskaart of internationaal paspoort.
 • De stavingstukken voor je aanvraag indien reeds in je bezit.

Overzicht korstprijs per verblijfskaart

 • Elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur (31,60 euro)
 • Elektronische B kaart: bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur (31,60 euro)
 • Elektronische K kaart: verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf (31,60 euro)
 • Elektronische L kaart: verblijfskaart voor EU-langdurig ingezetene (31,60 euro)
 • Elektronische EU kaart: verklaring van inschrijving voor Unieburgers met verblijf van meer dan drie maanden (31,10 euro)
 • Elektronische EU+ kaart: verblijfskaart voor Unieburgers met duurzaam verblijf (31,10 euro)
 • Elektronische F kaart: verblijfskaart voor derdelands familielid van Unieburger of Belg - procedure gezinshereniging (31,10 euro)
 • Elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van Unieburger of Belg (31,10 euro)
 • Elektronische H kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer (31,60 euro)
 • Elektronische I kaart: verblijfskaart voor Intra-Corporate Transferees (31,60)
 • Elektronische J kaart: verblijfskaart voor mobiele Intra-Corporate Transferees in het kader van lange termijn mobiliteit. (31,60)
 • Elektronische M kaart: verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (31,10 euro)
 • Elektronische M kaart met vermelding duurzaam verblijf: duurzame verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (31,10 euro)
 • Elektronische N kaart: kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (31,10 euro)