Leefloon aanvragen

Heb je nog geen maatschappelijk werker? Maak een afspraak
Heb je wel een maatschappelijk werker? Neem contact op via mail of bel.

Heb je geen of een te laag inkomen en kun je dat niet veranderen? Je kunt een leefloon aanvragen. Dat is een minimuminkomen.

Wat?

Heb je geen inkomen of is jouw inkomen lager dan het bedrag van een leefloon en kun je dat niet veranderen? Dan kun je een (aanvulling tot) leefloon aanvragen. Zo komt jouw inkomen tot op de hoogte van het leefloonbedrag voor jouw gezinssituatie.

Heb je een niet-Belgische nationaliteit? Dan heb je in sommige gevallen geen recht op een leefloon, maar wel op een equivalent leefloon. Het gaat om hetzelfde bedrag en dezelfde procedure.

Voorwaarden?

 • Jouw verblijfplaats is in Rotselaar.
 • Je hebt de Belgische nationaliteit, of je bent:
  • burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie, met een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden;
  • vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister;
  • staatloze;
  • erkend vluchteling;
  • persoon met statuut van een subsidiaire bescherming.
 • Je bent meerderjarig (= 18 jaar of meer). Als minderjarige heb je ook recht indien je gehuwd bent, als je een kind ten laste hebt of als je zwanger bent.
 • Je hebt te weinig bestaansmiddelen.
 • Je bent bereid om te werken, tenzij je dit niet gaat om medische redenen of billijkheidsredenen.
 • Je hebt jouw rechten op andere sociale uitkeringen uitgeput (werkloosheid, pensioen, onderhoudsgeld …).

Hoeveel bedraagt het leefloon?

Lees hier de precieze bedragen

 • Categorie 1: samenwonende
  Wanneer je met iemand samenwoont met wie je de meeste kosten gezamenlijk deelt (economisch-financieel voordeel).
 • Categorie 2: alleenstaande
  Wanneer je alleen woont of dakloos bent.
 • Categorie 3: samenwonende met gezinslast
  Wanneer je minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt (ook al is dit niet je eigen kind). Woon je in dit geval samen met een partner, dan geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.

Meebrengen?

Breng zoveel mogelijk informatie mee, hieronder al een lijst die je kan helpen. Je bent ook welkom zonder documenten, dan bekijken we samen met jou of we je aanvraag al kunnen behandelen en/of je later nog stukken binnen brengt.

 • Identiteitskaart.
 • Bewijzen van je laatste inkomsten (bv. loonfiches, kinderbijslag, onderhoudsgeld, werkloosheid, …) van jou en (als je die hebt) je partner, inwonende meerderjarige kinderen en/of ouders.
 • Overzicht van je spaargelden.
 • Inschrijvingsbewijs VDAB.
 • Bewijzen van je laatste betalingen (bv. huishuur, gas, elektriciteit, water, internet- en/of gsmfactuur, …).
 • Huurcontract.

Hoe verloopt een leefloonaanvraag?

De datum van aanvraag is belangrijk, want dat is de startdatum van je leefloon. Na je aanvraag krijg je een vaste maatschappelijk werker toegewezen. Sociaal Huis Rotselaar moet je vraag voorleggen aan het Bijzonder Comité van de Sociale dienst dat binnen de 30 dagen een beslissing moet nemen. Nadien wordt die beslissing aan jou bezorgd.

Heb je nog geen maatschappelijk werker? Maak een afspraak