U bent hier

Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

Wat is een Lokaal Opvanginitiatief (LOI)?

Een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) is een kleinschalige opvang voor asielzoekers waarbij de gemeente materiële hulp biedt aan vluchtelingen. Het LOI is een woning met privéslaapkamers en enkele gemeenschappelijke ruimten.

De opvang van vluchtelingen moet door alle gemeenten gedragen worden. Daarom heeft ook Rotselaar al meer dan 15 jaar een lokaal opvanginitiatief.

Wie wordt er opgevangen in het LOI?

Er worden verschillende groepen opgevangen.

De voornaamste groep zijn erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden. Deze mensen moeten op zoek naar een eigen huisvesting en krijgen hiervoor twee maanden de tijd. Indien er goede argumenten gegeven worden is dit tweemaal verlengbaar met telkens één maand. Fedasil beslist hierover.

De tweede groep zijn mensen die voor medische of andere redenen een LOI nodig hebben maar wel nog in procedure zijn. Deze mensen mogen langer dan twee maanden in het LOI verblijven.

Contact
Stef Van Welde
Lokaal Opvanginitiatief - Sociaal Huis

016 61 63 11 (enkel in de voormiddag bereikbaar)
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar