U bent hier

Maatregelen om water te besparen door de droogte

Door de algemene droogte en het hoge verbruik werd de leveringscapaciteit van kraantjeswater in het gebied Mid-Oost van De Watergroep al eens overschreden. Dit zorgde voor problemen met de bevoorrading van drinkwater. Provinciegouverneur De Witte kondigt daarom een beperking op het gebruik van drinkwater af. Er geldt een verbod op niet-essentieel gebruik drinkwater in 42 Vlaams-Brabantse gemeenten, waaronder Rotselaar. Daarnaast is er een captatieverbod op ecologisch kwetsbare waterlopen.

Het is verboden om kraanwater te gebruiken voor:

  • afspuiten van voertuigen, aanhangwagens en opleggers
  • vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden met meer dan 100 liter water
  • vullen of bijvullen van vijvers
  • bevoorraden van fonteinen
  • reinigen van verhardingen zoals straten, straatgreppels, voetpaden, terrassen, opritten, parkings en pleinen
  • besproeien van sportterreinen en festivalweiden
  • sproeien van velden en weiden
  • besproeien van grasvelden, parken en tuinen
  • besproeien en reinigen van daken, gevels, tenten, luifels


Verbod om water te halen uit ecologisch kwetsbare waterlopen

Op basis van terreinwaarnemingen kon worden vastgesteld dat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen achteruitgaat. Verschillende waterlopen dreigen droog te vallen. Sinds 21 mei 2020 geldt er een captatieverbod op onder andere de Dijle (stroomopwaarts van de monding van de Demer). Enige uitzondering: beperkt water capteren als drinkwater voor vee, aanmaakwater voor gewasbescherming of voor productie van drinkwater.

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter