Mobiliteitsraad

De mobiliteitsraad staat het bestuur bij met advies bij belangrijke beleidsbeslissingen of geplande werken. Wij ijveren telkens weer naar voldoende inspraak voor de omwonenden bij dossiers, projecten of geplande werken in hun buurt. Verder blijven we het belang benadrukken van verkeersveiligheid in Rotselaar. Lees meer over onze werking.

De mobiliteitsraad komt vier à vijf keer per jaar samen.

Verslagen

Contact

Bert De Bondt
voorzitter
debondt.bert@gmail.com
0499 86 54 59

Jan Eykens
ondervoorzitter
jan.eykens@hotmail.com
0475 40 56 92

Wim Billet
secretaris
mobiliteit@rotselaar.be

Carine Goris
schepen van mobiliteit en openbare werken
carine.goris@rotselaar.be
0485 88 43 04

Leden

Bert De Bondt, Guido Van De Velde, Carine Goris, Ellen Doclot, VBS De Klinker, Coninx Koen, Cumps Wim, Schollen Bart, Korpschef politiezone BRT, Arron Geert, De Fraye Filip, Denys Marc, Eykens Jan, Geyssens Johanna, Hamers Jos, Hemelaers Annemie, Janssens Annelies, Lox Bernadette, Macquoy Tom, Nys Koen, Oeyen Wim, Provoost Dirk, Uytterhoeven Kris, Van der Elst Heidi, Vandikkelen Pieter, Van Hyfte Hans, Verhaegen Annabelle, Wuyts Wouter, Zuallaert Jos, GBS Het Nest, GBS De Straal, GBS Heikant, GBS De Kameleon