Nieuwbouw - vermindering onroerende voorheffing

Wat?

Vlaanderen geeft je een vermindering van de onroerende voorheffing voor energiezuinige nieuwbouwwoningen.

Voor wie?

Iedereen die een nieuwbouwwoning plaatst of wie een woning grondig verbouwd en gelijkgesteld wordt aan een nieuwbouwwoning.

Voorwaarden

  • Je E-peil moet laag genoeg zijn (E-peilscore volgens aanvraag stedenbouwkundige vergunning)
  • Het toegekende energiepeil moet betrekking hebben op de volledige woning of gebouw
  • De vermindering kan enkel toegekend worden voor een nieuwbouw of voor een verbouwing gelijkgesteld met nieuwbouw indien de bouwvergunning voor 1 januari 2023 werd goedgekeurd.

Raadpleeg de website van Vlaanderen of contacteer het Woonloket voor meer informatie.

Hoe berekend?

De vermindering van de onroerende voorheffing hangt af van:

  • de datum waarop je de stedenbouwkundige vergunning hebt ingediend
  • het E-peil van je woning

Hoe aanvragen?

Deze vermindering wordt automatisch toegekend op het aanslagbiljet.

Is dit niet het geval en denk je dat je toch recht hebt op deze vermindering? Dan kun je een bezwaar indienen via de website van Wonen-Vlaanderen

Hulp nodig bij je aanvraag?

Neem contact op met het Woonloket.

Wat meebrengen naar het Woonloket?

  • E-peilscore
  • Stedenbouwkundige vergunning

WoonEnergieloket

Provinciebaan 20
3110 Rotselaar
Telefoon: 
0496 25 85 23

 

Het WoonEnergieloket heeft geen inzage in vergunningen, meldingen of andere stedenbouwkundige ingrepen. Daarvoor kun je terecht bij de dienst Omgeving via omgeving@rotselaar.be. Voor persoonsgebonden attesten (bv. een bewijs van inschrijving) kun je contact opnemen met de dienst bevolking via bevolking@rotselaar.be