Nieuwe samenwerkingsovereenkomst verzekert toekomst festivals

De gemeenteraden van Rotselaar en Haacht keurden een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ‘evenementenlocatie Rock Werchter’ goed, die de toekomst van de Werchterse festivals verzekert en duurzaam verankert in de omgeving.

Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ‘evenementenlocatie Rock Werchter’ willen de partners provincie Vlaams-Brabant, gemeente Rotselaar, gemeente Haacht, Live Nation Festivals NV, vzw Altsien en Werchter Park bv de positieve structurele samenwerking evalueren en vernieuwen. De overeenkomst kadert in de uitvoering en de naleving van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Rock Werchter’.

In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden tal van specifieke maatregelen opgenomen. Concreet wordt het kader om evenementen te organiseren minder gecompliceerd. Trends in de festivalsector ontwikkelen zich razendsnel en deze overeenkomst moet toestaan dat de organisator in de toekomst kan inspelen op nieuwe tendensen.

Belangrijk evenwicht

De overeenkomst zorgt ervoor dat de toekomst van de festivals in Werchter verzekerd is, maar steeds met respect voor de omgeving, de draagkracht en leefbaarheid van de buurt. Dat evenwicht is heel belangrijk. Daarbij wordt een maximum bepaald van in totaal 7 festivaldagen en 5 campingnachten. Ook op het vlak van mobiliteit en duurzaamheid wordt tegemoet gekomen aan actuele bekommernissen. De organisatoren van de campings worden daarbij aangezet om bijkomende inspanningen te doen voor afvalreductie op de campings. Een plan hiervoor wordt voor het festival voorgelegd aan de gemeentebesturen van Rotselaar en Haacht.

Verdere ontwikkeling landschapspark

Het aangelegde landschapspark staat doorheen het jaar open voor recreatie en natuurbeleving. Inwoners, bezoekers en verenigingen kunnen hier nu al fietsen, wandelen en recreëren. Werchter Park bv zal dit landschapspark, het grootste in de regio, de komende jaren nog uitbreiden en verder duurzaam inrichten. Zo garanderen we een prachtig landschapspark dat ter beschikking wordt gesteld van onze inwoners, zodat iedereen kan genieten van natuurbeleving in deze unieke omgeving.

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst zorgt nu voor een nieuw kader zodat de muziekfestivals ook in de toekomst in onze gemeente kunnen blijven plaatsvinden en dit met respect voor de omgeving. De muziekfestivals zetten onze gemeente op de kaart, bieden een grote culturele meerwaarde voor de inwoners en zijn bijzonder belangrijk voor het lokale verenigingsleven.

Inhoud samenwerkingsovereenkomst