Ongeschikte of onbewoonbare woning

Wanneer is een woning ongeschikt of onbewoonbaar?

 • Een woning is ongeschikt of onbewoonbaar wanneer ze niet voldoende woonkwaliteit en veiligheid biedt aan de bewoner(s) of omwonenden/passanten.
 • Deze woningen komen terecht op de Vlaamse Inventaris.
 • Eigenaars van deze woningen betalen jaarlijks een belasting aan het Vlaams Gewest.
 • Nieuwe verhuur tijdens opname in de Vlaamse inventaris is strafbaar.
 • In specifieke situaties kan de eigenaar een vrijstelling of schorsing aanvragen.

Bekijk ook de informatiefolder van Wonen in Vlaanderen

Procedure van ongeschikt/onbewoonbaarheid

 1. Een technisch adviseur doet een eerste woningonderzoek
 2. Wanneer na dit onderzoek blijkt dat er elementen zijn of aanwezig blijven die een ernstig risico op veiligheid en/of gezondheid geven, wordt Wonen-Vlaanderen ingeschakeld.
 3. Huurder en verhuurder krijgen een brief met datum en uur van afspraak voor een conformiteitsonderzoek. Na dit onderzoek geeft Wonen-Vlaanderen advies aan de gemeente.
 4. Er volgt een verplichte hoorzitting (meestal schriftelijk):
  1. de eigenaar toont aan dat de gebreken verholpen zijn.
  2. de gebreken die een risico inhouden, zijn nog aanwezig en dus niet verholpen:
   1. De burgemeester verklaart de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar. De gemeente brengt een bord, met gegevens en datum van het besluit, op de gevel van de huurwoning aan zodat kandidaat huurders op de hoogte zijn. De huidige huurders mogen er blijven wonen terwijl de schade en de gebreken aangepakt worden, tenzij het besluit verdere bewoning verbiedt.
   2. Na herstel, contacteert de eigenaar de technisch adviseur en kan het besluit opgeheven worden.

Tip: Tijdens de hele procedure kan de eigenaar de noodzakelijke werken uitvoeren zodat een besluit van ongeschikt-/onbewoonbaarheid vermeden kan worden.

Verzoek tot opstart van de procedure ongeschikt/onbewoonbaarheid

Vul het aanvraagformulier in en verstuur het naar woningkwaliteit.rotselaar@igo.be en omgeving@rotselaar.be