Openbaar onderzoek beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabant werkt een nieuwe visie uit op de ontwikkeling van wonen, werken en leven in onze provincie. Daarvoor heeft de provincie een ontwerp van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren gemaakt. Daar hoort ook een milieueffectenrapport bij. Er loopt een openbaar onderzoek van 1 december 2022 t.e.m. 1 maart 2023.

Je kunt je mening over het beleidsplan ruimte van de provincie Vlaams-Brabant kwijt tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 1 december 2022 tot en met 1 maart 2023.

Reageren kan op volgende manieren :

Provincieplein 1, 3010 Leuven

  • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis (Provincieplein 1, 3010 Leuven)
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis
  • door een reactie via het digitale participatieplatform op www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be

Infomarkten

Wil je meer te weten komen over het beleidsplan? Dan kun je deelnemen aan twee infomarkten:

  • dinsdag 13 december vanaf 13 uur in het PIVO (Poverstraat 75) in Asse.
  • woensdag 14 december vanaf 13 uur in het Provinciehuis (Provincieplein 1) in Leuven.

Alle documenten en meer info vind je op www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be.

Je kunt de documenten ook komen inkijken op het gemeentehuis of in het provinciehuis (Provincieplein 1, 3010 Leuven).