U bent hier

Openbaar onderzoek ruimtelijk traject

De gemeente Rotselaar voert voor haar grondgebied drie openbare onderzoeken rond de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Woonzonering en de herzieningen van de verordening wonen-in-meervoud en de verordening woonparkgebieden.

Het doel is om de uitdagingen in de woongebieden van de gemeente aan te pakken en een duurzaam ruimtelijk beleid te voeren rond de versterking van de kernen en de vrijwaring van de open ruimte.

Het openbaar onderzoek voor de start- en procesnota van het RUP Woonzonering loopt van 22 december 2022 t.e.m. 20 februari 2023. De openbare onderzoeken voor de herzieningen van de verordeningen wonen-in-meervoud en woonparkgebieden lopen beide van 21 januari t.e.m. 20 februari 2023.

Raadplegen

Voor de drie openbare onderzoeken is er op 24 januari 2023 tussen 14 en 21 uur een publieke en participatieve infomarkt in GC ‘de Mena’, Provinciebaan 2, Rotselaar.

De nota’s en de herziene verordeningen zijn digitaal raadpleegbaar tijdens hun openbaar onderzoek via deze webpagina of in te kijken in het administratief centrum, door een afspraak te maken bij de dienst Omgeving via de online afsprakentool of 016 61 63 11.

Reageer

Reacties en bezwaren kunnen uiterlijk op de laatste dag van het openbaar onderzoek ingediend worden:

  • per post t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar;
  • per brief t.a.v. het college van burgemeester en schepenen tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het administratief centrum, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar;
  • per e-mail naar omgeving@rotselaar.be.

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter