Openbare onderzoeken - beslissingen omgevingsvergunningsaanvragen

Raadpleeg het Inzageloket

Meldingen, beslissingen en openbare onderzoeken in het kader van omgevingsvergunningen kun je raadplegen via het Inzageloket. Tijdens de periode van een openbaar onderzoek of na de beslissing tijdens de beroepsperiode, kun je in het Inzageloket het volledige omgevingsvergunningendossier inkijken.

Bezwaar of beroep indienen

Tijdens de periode van een openbaar onderzoek (dertig dagen) kun je standpunten, opmerkingen of bezwaren indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dat kan digitaal via het Omgevingsloket, het Inzageloket of per brief gericht aan Gemeente Rotselaar, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar.

Tegen een beslissing kan binnen de dertig dagen na de bekendmaking beroep worden aangetekend. Voor elk beroep moet er rolrecht betaald worden aan de instantie die het beroep moet behandelen. Een beroep aantekenen kan digitaal via het Omgevingsloket, het Inzageloket of per brief gericht aan gemeente Rotselaar, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar.

Elk aanvraagdossier heeft een omgevingsloketnummer dat begint met 'OMV_'. Dat nummer vind je terug bovenaan het document van de bekendmaking van het openbaar onderzoek of op de beslissing zelf. Gebruik dat nummer om het dossier terug te vinden in het Inzageloket en het Omgevingsloket en vermeld het altijd in je brief.

Hulp nodig om een bezwaar of een beroepsschrift in te dienen via het Inzageloket? Deze handleiding helpt je verder.

Maak een afspraak