U bent hier

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Meldingen, omgevingsvergunningen en openbare onderzoeken ervan kun je raadplegen via het Geoloket.

Geoloket

Tijdens de periode van een openbaar onderzoek (30 dagen) kun je standpunten, opmerkingen of bezwaren indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan digitaal via het Omgevingsloket of per brief gericht aan Gemeente Rotselaar, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar.

Elk aanvraagdossier heeft een omgevingsloketnummer dat begint met 'OMV_'. Dit nummer vind je terug bovenaan het document van de bekendmaking van het openbaar onderzoek. Gebruik dit nummer om het dossier terug te vinden in het Geoloket en het Omgevingsloket en vermeld het altijd in je brief.

Bezwaar indienen via het Omgevingsloket

Noodbesluit omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering heeft op 20 maart 2020 een decreet goedgekeurd over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid namelijk het Nooddecreet dewelke diezelfde dag in werking getreden is. Op 24 maart 2020 heeft de Vlaamse Regering vervolgens maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures, het zogenaamde Noodbesluit omgevingsvergunning.

Hierbij een korte samenvatting van het Noodbesluit omgevingsvergunning:

  • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020
  • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
  • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
  • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
  • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
  • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Meer informatie kun je vinden via https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

Omgevingsvergunningen: projecten vanaf zes wooneenheden

Bij projecten voor meergezinswoningen vanaf zes wooneenheden vraagt het gemeentebestuur aan projectontwikkelaars om een infovergadering voor buurtbewoners te organiseren, nog voor de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt ingediend. De presentaties van recente infovergaderingen vind je hieronder. Het betreft projecten die nog niet door het gemeentebestuur zijn behandeld of goedgekeurd