Openbare raadpleging over de verlenging van de levensduur van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3

De federale regering heeft een voorontwerp goedgekeurd om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden. Tot 20 mei kun je opmerkingen indienen op het milieueffectenrapport over de verlenging van die levensduur.

Volgens de federale regering speelt het project een vitale rol in de elektriciteitsbevoorradingszekerheid van het land tot 2035. Bovendien is het ook in overeenstemming met het beleid van de Europese Commissie om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen (aardgas, aardolie en kolen) en een diverse energievoorziening te kunnen garanderen.

Openbare raadpleging

Na de publieke raadpleging en de andere raadplegingen, wordt een wetsontwerp bij het parlement ingediend.

Lees het milieueffectenrapport en neem deel aan de publieksraadpleging