Rechterlijk vonnis opheffing vluchtroute 'Leuven Rechtdoor'

In een vonnis van 30 mei 2018 heeft de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel beslist dat de vliegroute Leuven 07 Rechtdoor - ingevoerd op 6 maart 2014 - gestaakt moet worden binnen de 90 weken.

De invoering van de vliegroute Leuven Rechtdoor had tot gevolg dat de hinder van de historische stijgzone in de regio ten westen van Leuven verlegd werd naar de regio in het noorden en oosten van Leuven en omliggende gemeenten, waaronder Rotselaar. Het vliegplan had volgens de rechter niet mogen ingevoerd worden zonder rekening te houden met de beoordeling van de gevolgen voor het milieu en een publieksbevraging volgens de wet van 13 februari 2006.

De rechter oordeelt nu terecht dat er eerlijk moet verdeeld worden en laat het aan de Belgische staat over hoe de vluchtroutes wel moeten georganiseerd worden. Tot slot wijst de rechter ook op de operationele moeilijkheden van de vliegroute Leuven Rechtdoor zoals geƫvalueerd in een studie door Belgocontrol, en stelt dat de invoering van het vliegplan de situatie complexer heeft gemaakt.

Het gemeentebestuur van Rotselaar ondernam meteen juridische stappen tegen de omstreden vliegroute en ging hiervoor naar de rechtbank. Rotselaar vraagt de terugkeer naar een billijke spreiding van het vliegverkeer. Het kan niet dat de ene groep bewoners rond de luchthaven en in de Leuvense regio volledig vrijgesteld wordt van alle vliegtuiglawaai en de hinder verlegd wordt naar andere groep bewoners die deze hinder bovenop de reeds aanwezige hinder van dalende vliegtuigen krijgen.