U bent hier

Referentieadres

Maak een afspraak

Wat?

Bepaalde beroepen of uitzonderlijke toestanden kunnen ertoe leiden dat je niet permanent of niet effectief op een bepaald adres verblijft. Omdat je over een adres moet beschikken, kan je je dan laten inschrijven op een referentieadres. Het referentieadres in het bevolkingsregister geldt als je officieel adres, ook wanneer dit niet je effectieve verblijfplaats is. De persoon die wel op dit adres woont, moet de toestemming geven en alle briefwisseling doorgeven en mag geen winstbejag nastreven.

Voor wie?

De mogelijkheid om op een referentieadres te worden ingeschreven, is strikt beperkt tot:

  • Personen die in een mobiele woning verblijven (schepen, woonwagens, caravans, uitgezonderd stacaravans).
  • Personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben. Het gaat om personen die niet ingeschreven zijn in een gemeentelijk bevolkingsregister en geen feitelijke hoofdverblijfplaats hebben. Die personen moeten zich eerst wenden tot het OCMW.
  • Gedetineerden in België die niet voldoen aan de voorwaarden voor een tijdelijke afwezigheid.
  • Personen die, om beroepsredenen, geen hoofdverblijfplaats meer hebben voor een maximale duur van 1 jaar. Die beperking in de tijd geldt niet voor personen die op zending gestuurd worden op verzoek van de Staat.
  • Personen die omwille van uitzonderlijke omstandigheden (noodsituatie) niet naar hun hoofdverblijfplaats kunnen terugkeren.

Wat meebrengen?

  • De identiteitskaart van degene die toestemming krijgt om op het adres te wonen.
  • De identiteitskaarten van alle eventuele gezinsleden die toestemming krijgen om op het adres te wonen.
  • De identiteitskaart van degene die toestemming geeft om op het adres te wonen .
  • De nodige attesten/bewijzen dat je voldoet aan de voorwaarden. Neem voor info hierrond op voorhand contact met de dienst Bevolking.
  • Indien van toepassing: attest van het OCMW.

Alle betrokken personen moeten aanwezig zijn bij de aanvraag om een referentieadres.

Maak een afspraak