U bent hier

Rijbewijs - eerste aanvraag of hernieuwing

Maak een afspraak

Wat?

Sinds 2013 gebruiken alle Europese lidstaten een uniform Europees rijbewijs. Dat Europees rijbewijs in bankkaartmodel heeft een geldigheid van tien jaar. Heb je nog een oud model, dan kun je bij de dienst Bevolking een nieuw Europees rijbewijs aanvragen. Vanaf 2033 moet je dit verplicht hebben.

Heb je al een Europees rijbewijs in bankkaartmodel? Controleer zelf de vervaldatum, zodat je tijdig een nieuw rijbewijs kunt aanvragen. Sinds mei 2023 verstuurt de FOD Mobiliteit ook herinneringsbrieven ter ondersteuning.

De rijbewijzen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën, waarin specifieke eisen worden gesteld op vlak van leeftijd, opleiding, … Naargelang het soort motorvoertuig dat je wilt besturen, moet je over een rijbewijs van een bepaalde categorie beschikken.

Meer info

Voorwaarden?

Je kunt je rijbewijs aanvragen bij de dienst Bevolking van Rotselaar, op voorwaarde dat:

 • Je ingeschreven bent in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Rotselaar.
 • Je beschikt over een in België afgegeven geldig identiteitsdocument.
 • Je met succes het praktische rijexamen afgelegd hebt.

Hoe aanvragen?

 • Op afspraak.
 • Je betaalt het rijbewijs b ij aanvraag.

Wat moet je meebrengen?

 • Je identiteitskaart of verblijfsdocument.
 • Je huidig (voorlopig) rijbewijs.
 • Bij een eerste rijbewijs: het formulier 'Aanvraag om een rijbewijs' ingevuld door het examencentrum waar je het praktische examen hebt afgelegd.

Je hebt geen nieuwe pasfoto nodig. De foto van je identiteits- of verblijfsdocument kan hiervoor gebruikt worden.

Kostprijs?

 • 27 euro (bancontact of cash).

Document afhalen?

 • Je krijgt bij de aanvraag van je rijbewijs aan het loket meteen een afspraak om het document af te halen.
 • Opgelet: als je het rijbewijs niet ophaalt binnen de 90 dagen na de aanvraag, wordt het vernietigd en moet je een nieuw rijbewijs aanvragen.

Maak een afspraak