Rioleringswerken Vlasselaar

Update: 21 juni 2024

Actueel

Op maandag 10 juni gingen Fluvius en De Watergroep met voorbereidende nutswerken van start. Die werken zijn nodig om de elektriciteitskabels en waterleidingen te versterken en klaar te maken voor de toekomst.

Waar?

De aannemers werken:

  • In de berm van de Molenbaan tussen het kruispunt met de Steenweg op Nieuwrode en het kruispunt met de Kareelovenstraat aan de kant met de even huisnummers.
  • In de berm van de Bergzichtstraat aan beide kanten.
  • Aan het fietspad van de Steenweg op Nieuwrode vanaf het kruispunt met de Benedenstraat tot aan het kruispunt met de Gelrodesebaan aan de kant met de oneven huisnummers. Het fietspad wordt opgebroken en na de werken met steenslag gedicht. Na het bouwverlof maakt De Watergroep de huisaansluitingen. Die zouden in het najaar klaar moeten zijn, waarna het fietspad definitief hersteld wordt.

Hoe kun je rijden?

De rijweg blijft open voor gemotoriseerd verkeer. Een beperkte impact is wel mogelijk ter hoogte van waar gewerkt wordt. Pas je rijgedrag er aan en volg de geldende verkeersregels.

Hoe kun je fietsen?

In de Molenbaan en Bergzichtstraat is er een beperkte impact op fietsers. Op de Steenweg op Nieuwrode, tussen Benedenstraat en Gelrodesebaan, wordt het fietspad opgebroken en worden fietsers omgeleid via de rijweg. Fietsers kunnen er ook voor kiezen om van Vlasselaar naar Wezemaal-Centrum te rijden via de Beninksstraat.

De eigenlijke werken gaan van start op 26 augustus 2024.

Project(zone)

De Molenbaan, Steenweg op Nieuwrode, Kareelovenstraat, Groddestraat, Benedenstraat en Bergzichtstraat krijgen een gescheiden rioleringsstelsel. Met het project wil Aquafin het huishoudelijk afvalwater van de woningen in Vlasselaar in een aparte leiding verzamelen en afvoeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Rotselaar. Daar wordt het water gezuiverd voor het in de waterlopen terecht komt. Dat is goed voor het milieu en van belang door de watergevoeligheid van dit gebied. Het regenwater blijft zoveel mogelijk ter plaatse.

Infomarkt

In augustus 2024 gaan de eigenlijke rioleringswerken in Vlasselaar van start. Je vindt de projectfiche in de brief onderaan. Is er nog iets niet duidelijk of heb je een vraag? Dan ben je welkom op de infomarkt van Aquafin en gemeente Rotselaar over de geplande werken in de Molenbaan, Steenweg op Nieuwrode, Kareelovenstraat, Groddestraat, Benedenstraat en Bergzichtstraat.

Op deze infomarkt stelt Aquafin het volledige project voor. De timing en fasering, de veiligheid, de bereikbaarheid van de woningen … Ze beantwoorden met plezier je vragen.

De infomarkt gaat door op 23 mei 2024 van 18 tot 21 uur in de parochiezaal van Wezemaal (Holsbeeksebaan 1, 3111 Wezemaal).