Rotselaar gaat voor 100% energiezuinige ledverlichting

De gemeente Rotselaar kiest ervoor om haar volledige netwerk van openbare verlichting om te schakelen naar energiezuinige ledverlichting. Dit initiatief past in het Klimaatactieplan van Rotselaar waarmee de gemeente haar CO2-uitstoot met 20% wil verminderen.

Om dit project te realiseren, werkt Rotselaar samen met netbeheerder Fluvius. De gemeenteraad heeft zopas beslist om haar volledig verlichtingsnetwerk over te dragen aan Fluvius. De gemeente ontvangt hiervoor een overnamebedrag van 126.000 euro. Rotselaar is de eerste gemeente in Vlaanderen die zich met Fluvius engageert voor zo'n grote omschakeling.

Fluvius engageert zich om ten laatste op twaalf jaar tijd het hele verlichtingsnetwerk om te schakelen naar ledverlichting. Vooraf maakt het gemeentebestuur met Fluvius een lichtplan op om de prioriteiten en een plan van aanpak vast te leggen. In overleg zal dus worden vastgelegd welke straten en gebouwen eerst worden vernieuwd en van ledverlichting zal worden voorzien.

Bovendien engageren beide partners zich om de mogelijkheid te bekijken of de termijn van twaalf jaar ook kan worden ingekort zodat de hele operatie sneller kan worden afgerond.

Duurzaam en milieuvriendelijk

Een openbaar verlichtingsnetwerk op ledverlichting biedt heel wat voordelen. Zo zal de uitstoot van vervuilende CO2 in Rotselaar hiermee dalen van 141 ton CO2 tot 84 ton CO2-uitstoot. Het energieverbruik zal bovendien dalen van 608.859 kWh naar 362.915. kWh. Daarnaast is een ledlamp ook veel moderner en biedt het heel wat mogelijkheden. Zo kunnen de straatlampen op bepaalde momenten (bijvoorbeeld ’s nachts) ook worden gedimd zodat ze zachter gaan branden en nog minder verbruiken.

Het hele project kost 1.575.200 euro waarbij de kosten worden gespreid over twaalf jaar. Door samen te werken met Fluvius en in te stappen in het project ‘licht-als-dienst’ spaart de gemeente 525.000 euro uit. De gemeente Rotselaar wil zich zo profileren als een duurzame en milieuvriendelijke gemeente.