U bent hier

Rotselaar investeert in handhaving en verkeersveiligheid

Veilige mobiliteit is een topprioriteit voor het lokaal bestuur van Rotselaar. Voor een betere verkeersveiligheid zal de gemeente inzetten op automatische snelheidshandhaving met trajectcontroles en flitspalen.

De gewest- en gemeentewegen in Rotselaar ontvangen steeds meer verkeer. Bovendien wordt Rotselaar door haar centrale ligging en de nabijheid van de autostrade geconfronteerd met heel wat bovenlokaal verkeer. Daarom zet de gemeente in op een mobiliteitsshift waarbij fietsgebruik en openbaar vervoer worden gestimuleerd. Verkeershandhaving is daarbij cruciaal voor meer verkeersveiligheid en voor de bescherming van de kwetsbare weggebruikers en kinderen in het verkeer.

Uit een veiligheidsenquête van de politiezone BRT bij de inwoners kwam onaangepaste snelheid in het verkeer naar voor als het belangrijkste aandachtspunt. Momenteel gebeuren er nog te weinig snelheidscontroles en heerst er een gevoel van straffeloosheid. De gemeenteraad besliste daarom om de verkeersveiligheid in Rotselaar te verhogen door de handhaving te versterken met trajectcontroles en punctuele flitspalen.

Veilig verkeer

Het nieuwe gemeentelijke mobiliteitsplan bepaalt de prioritaire locaties voor handhaving. In totaal komen er tien trajectcontroles bij en zes kantelpalen met verwisselbare camera’s die in twee richtingen flitsen. De plannen voorzien trajectcontroles in de Hellichtstraat, Beverlaak, Steenweg op Wezemaal, Walenstraat, Hogeweg, Varentstraat, Sint-Jansstraat, Tremelobaan, Torenstraat en Steenweg op Nieuwrode. Er is specifiek gekozen voor de grotere verkeersassen of straten met heel wat bovenlokaal verkeer. De trajectcontroles meten de snelheid over een afgebakend traject.

De flitspalen meten de snelheid in beide richtingen en zijn voorzien voor de Stationsstraat, Molenstraat, Aarschotsesteenweg, Zallakenstraat, Steenweg op Gelrode en Beninksstraat. De punctuele verkeerscontroles komen dus op gevaarlijke verkeerspunten en in dorpscentra en schoolomgevingen. Door in te zetten op automatische snelheidshandhaving op de gevaarlijke punten en de centrale assen kan de politie in de toekomst meer verkeerscontroles uitvoeren in de woonbuurten en fietsstraten.

Trajectcontrole-as-a-service

Voor de trajectcontroles werkt het lokaal bestuur Rotselaar samen met TaaS, die de apparatuur en software beschikbaar stelt. Het verkeers- en handhavingsbeleid blijft volledig in handen van de gemeente. De vaststelling van de verkeersovertreding gebeurt door de politie en het proces-verbaal wordt opgesteld door de provinciale diensten. TaaS ontvangt van de gemeente een variabele vergoeding op basis van het aantal vastgestelde overtredingen. Het financiële risico voor de investeringen wordt integraal door TaaS gedragen.

Dankzij die nieuwe initiatieven kan de gemeente nu zelf een handhavingsbeleid voeren in haar streven naar nul verkeersdoden of ernstig gewonde verkeersslachtoffers. Het verkeer wordt veel veiliger als iedereen zich aan de snelheidslimieten houdt. Dat bevestigen ook recente mobiliteitsstudies: te snel rijden zorgt voor gevaar. De studies tonen verder aan dat trajectcontroles zorgen voor een grote daling van het aantal zware verkeersongevallen.

Rotselaars verkeersveiligheidsfonds

Het gemeentebestuur zal ook een speciaal Rotselaars verkeersveiligheidsfonds oprichten. De boetes van verkeersovertredingen gaan naar dat nieuwe verkeersveiligheidsfonds en zullen worden gebruikt voor acties en gerichte investeringen in mobiliteit, verkeersveiligheid, sensibilisering en de aanpassing van de schoolomgevingen.

De gemeente zal proactief communiceren en de indienstname van de verschillende trajectcontroles met een grote informatiecampagne aankondigen. Door de verschillende trajectcontroles gefaseerd in te voeren, benut Rotselaar de kans om inwoners vooraf goed te informeren.

Het doel is om uiteindelijk zo weinig mogelijk overtredingen vast te stellen en zo de verkeersveiligheid te verbeteren en de kwetsbare weggebruikers te beschermen. Een doel dat veel automobilisten al delen volgens een gedragsbevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Daaruit blijkt dat 77% van de Vlaamse automobilisten het belangrijk vindt om zich aan de snelheid te houden. Ook de Veiligheidsbarometer van de lokale politiezone toont gelijkaardige cijfers: 69% van de bevraagde personen vinden onaangepaste snelheid het grootste veiligheidsprobleem in hun buurt.

GAS-boetes

Sinds 1 januari 2021 is het voor lokale besturen toegelaten om GAS-boetes te heffen bij verkeersovertredingen waarbij de snelheid met ten hoogste 20 km/u wordt overschreden. Dat kan op plaatsen waar een snelheidsbeperking van 30 of 50 km/u is ingesteld. Er mag daarbij geen andere overtreding vastgesteld worden. Bovendien moet het vaststellingssysteem automatisch werken en volledig gefinancierd zijn door het lokaal bestuur of de lokale politie.

De GAS-boetes zijn even hoog als de onmiddellijke inningen voor gelijkaardige overtredingen en liggen afhankelijk van de ernst van de overtreding tussen de 53 en 163 euro. Als de overtreding niet via een GAS-boete kan worden afgehandeld, volgt de procedure het klassieke sanctiesysteem.

De GAS-5-sanctionering is in het voorjaar van 2023 van start gegaan. Nu ontvangt de gemeente Rotselaar opbrengsten van GAS-boetes voor verkeersovertredingen in het verkeersveiligheidsfonds. De verkeersovertredingen die het Vlaams Gewest vaststelt op de gewestwegen blijven wel volgens de federale procedure verlopen, waarbij ook de federale overheid de boetes int.

Voorbereidende werken van start

De aannemer ging van start met grondwerken voor de trajectcontroles. Daarna volgde de plaatsing van de palen en de camera’s. En vervolgens gebeurt de aansluiting van de elektriciteit, de configuratie en de officiële ijking. Na die stappen worden de controles in gebruik genomen. Dat zal gefaseerd en in combinatie met een brede informatiecampagne gebeuren.

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter