U bent hier

Rotselaar ontvangt tweede SAVE-label van OVK

Op maandag 8 november ontving Rotselaar een tweede SAVE-label van OVK, omdat ze haar tweede SAVE-actieplan succesvol heeft afgerond. Verkeersveiligheid blijft een van de belangrijkste punten op de agenda van het lokaal bestuur.

Met het SAVE-Charter wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen verkeersonveiligheid. In 2016 kreeg Rotselaar als een van de eerste gemeenten in Vlaams-Brabant al een SAVE-label. Dat label was echter geen eindpunt. Door te blijven investeren in verkeersveiligheid, willen we alle ouders van verongelukte kinderen een hart onder de riem te steken.

Rotselaar ging het SAVE-engagement aan omdat elk verkeersslachtoffer er één te veel is. Ook in de toekomst blijft een verkeersveilige gemeente een topprioriteit. Bij wegenwerken grijpt het lokaal bestuur de kans om straten veiliger aan te leggen en fietspaden te vernieuwen. Dit gebeurt momenteel bij werken in de Vakenstraat, Steenweg op Gelorde en Hellichtstraat. Er zijn ook plannen voor de Vijfde Liniestraat en Langestraat in opmaak. 

Rotselaar behaalt een tweede SAVE-label door intensief te werken aan verkeersveiligheid:

Nieuw mobiliteitsplan

Aan het einde van het jaar zal een nieuw mobiliteitsplan goedgekeurd worden. Dit ambitieuze plan zet in op meer ruimte voor stappen en fietsen en veiligere snelheden voor gemengd verkeer. Afgelopen jaren werd onder andere in de centra van Rotselaar, Werchter en Wezemaal een zone 30 ingevoerd. Er kwamen circulatiemaatregelen en in Rotselaar-centrum worden enkele straten aangenamer en veiliger heraangelegd. De gemeente investeert ook blijvend in een derdebetalersregeling om inwoners in het weekend ’s avonds veilig uit Leuven en Aarschot terug naar Rotselaar te brengen.

Fietssnelweg en fietsstraten

De aanleg van een eerste deel fietssnelweg F25 op grondgebied Rotselaar werd afgewerkt. Voor een volgend deel (tussen station Wezemaal en de grens met Aarschot) worden de plannen momenteel afgewerkt. Er komt binnenkort op het traject van de fietssnelweg ook een ondertunneling van de overweg aan het station van Wezemaal, wat de veiligheid voor de pendelaars verhoogt en de doorstroming voor fietsers verbetert.

Er werden de afgelopen jaren niet minder dan 24 fietsstraten ingericht en daarnaast een fietszone in Werchter. De kennis van de inwoners hierover stijgt en de wegcode wordt er steeds beter gerespecteerd. LED-borden waarschuwen bestuurders in fietsstraten over hun snelheid, maar ook op andere wegen komen worden de borden gebruikt om bestuurders te sensibiliseren. Waar sensibilisatie tekort schiet, grijpt de politie in met handhaving. Verkeersveiligheid is een prioriteit in het zonaal veiligheidsplan.

Schoolomgevingen

De schoolomgevingen van GBS Het Nest, GBS De Straal en VBS De Klinker zullen verbeterd worden om de veiligheid te verhogen. Dat gebeurde al bij GBS Heikant. Ondertussen heeft het bestuur ook het charter werftransport van de VSV met de bouwsector ondertekend. Er werden nieuwe trage wegen aangelegd in Wezemaal, om veiligere verbindingen naar scholen en jeugdorganisaties te creëren en er is bijzondere aandacht voor het onderhoud ervan. Een eerste 'schoolstraat’ werd ingericht aan GBS De Kameleon in Werchter. Elk jaar wordt geïnvesteerd in de opleiding van nieuwe gemachtigde opzichters. Alle leerlingen van de zesde leerjaren volgden een workshop over de gevaren van de dode hoek. 

Lotgenotenorganisatie OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen), zet zich in om het aantal (dodelijke) verkeersongevallen bij kinderen en jongeren drastisch te doen dalen. Om dit te verwezenlijken betrekt OVK de steden en gemeenten bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid. Daarvoor werd in 2011 het SAVE-charter Steden & Gemeenten ontwikkeld, om steden en gemeenten aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Het SAVE-charter bestaat uit 7 doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder. Meer info: http://save.ovk.be.

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter