Rotselaar vraagt afschaffing vliegroute 'Leuven Rechtdoor'

De gemeentebesturen van de regio ten noorden van Leuven nemen een nieuw initiatief tegen de vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’. Samen met de stad Leuven werd een gezamenlijke brief overgemaakt aan de federale minister van Mobiliteit. De lokale besturen vragen daarin om dringend de vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’ af te schaffen.

Ook zonder de route ‘Leuven Rechtdoor’ blijft de regio ten noorden van Leuven de meest overvlogen regio van het hele land. En dat met meer dan 100.000 vliegtuigen per jaar (80% van alle vliegtuigen die landen op Zaventem). Sinds 2014 worden naast de landende vliegtuigen bij westenwind, ook de vliegtuigen die opstijgen bij oostenwind over die route gestuurd. Het historische evenwicht is daardoor sterk verstoord.

Rotselaar vindt dat alle regio’s hun deel van de hinder van de luchtvaart moeten dragen. Ook onze regio is bereid om een deel te dragen, maar de eenzijdige concentratie van alle vluchten ten oosten van Zaventem zorgt voor een te zware en onevenredige belasting van onze regio. Bovendien creëert de vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’ bijkomende veiligheidsrisico’s en betekent de route voor vliegtuigen een omweg, wat leidt tot meer brandstofverbruik en meer uitstoot van CO2.

De afschaffing van de route ‘Leuven Rechtdoor’ werd bovendien al op 30 mei 2018 bevolen door de rechtbank. De Belgische Staat betaalt momenteel dwangsommen, omdat ze dat vonnis nog altijd niet heeft uitgevoerd. De gemeentebesturen dringen er met een gezamenlijk initiatief op aan om op korte termijn een einde te stellen aan de toestand. Ze vragen daarbij een billijke verdeling van de vliegroutes rond onze nationale luchthaven.

Ondertussen blijft Rotselaar, samen met de gemeenten Holsbeek en Haacht, ook op juridisch vlak de afschaffing van de vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’ eisen. Tegelijk wordt die bekommernis op tafel gelegd van het overlegplatform over de luchthavenactiviteiten. In dat overlegplatform zijn de lokale besturen vertegenwoordigd evenals de federale overheid, Brussels Airport, het Brussels Gewest en een bemiddelaar van de luchthaven.

Lees hier de brief aan de federale minister van Mobiliteit.