Rotselaar vraagt minister om nieuwe brug over Dijle via spoedprocedure

De gemeente Rotselaar maakt net als veel inwoners al jaren melding over de staat van de Dijlebrug op de Provinciebaan. Onlangs vernam het bestuur dat de toestand de laatste tijd nog zou zijn verslechterd. De toestand van de brug, die in eigendom en beheer is van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer, vergt bijkomende verkeersmaatregelen. Rotselaar vraagt de minister om een spoedprocedure te starten voor een nieuwe brug.

De kritieke toestand van de Dijlebrug op de Provinciebaan is al langer bekend. Daarom maakten zowel de gemeente Rotselaar als vele inwoners al jaren melding over de staat van de brug aan het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De gewestweg en de brug zijn immers in eigendom en beheer van de Vlaamse overheid als bevoegdheid voor de Vlaamse minister van Openbare Werken.

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer gaf echter geen gepast gevolg aan de vele meldingen. De gemeente vernam recent een bijkomende verzakking van een centimeter tijdens de laatste drie maanden alleen al. Zo blijft de penibele toestand van de brug een bekommernis voor de veiligheid van de weggebruikers.

Bijkomende maatregelen

Na onderzoek en advies van experts neemt het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer nu bijkomende snelheidsremmende maatregelen, bovenop de snelheidsbeperking van 30 km/u die AWV al instelde. Het AWV zal nu fysieke constructies plaatsen die het verkeer verder afremmen. Zo zal er beurtelings verkeer over de brug kunnen rijden, wat minder impact heeft op de brug.

De gemeente Rotselaar beseft dat de kritieke toestand van de brug drastische maatregelen vergt, maar benadrukte bij de Vlaamse overheid de grote impact van de constructies op de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor de kwetsbare weggebruikers en omwonenden. Bovendien vreest de gemeente dat ook deze maatregelen op korte termijn onvoldoende zullen zijn voor de veiligheid en onhoudbaar voor de doorstroming van het verkeer. Met verkeershinder en files tot gevolg.

De Provinciebaan is immers een belangrijke verkeersas die dagelijks een cruciale verbinding vormt voor zowel lokaal als bovenlokaal verkeer tussen Werchter via Rotselaar naar de E314. Om de veiligheid van de weggebruikers en de doorstroming van het verkeer te garanderen, is het noodzakelijk om op zeer korte termijn structurele maatregelen te nemen. Daarom dringt de gemeente aan bij het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse minister van Openbare werken om op korte termijn werk te maken van de aanleg van een nieuwe brug. Het vraagt daarvoor om de spoedprocedure aan te wenden, zodat er op zeer korte termijn een nieuwe brug kan worden aangelegd.

Lees hier het aangetekend schrijven van het gemeentebestuur aan de minister.

Informatie over Dijlebrug

Je leest alle informatie over de Dijlebrug via de website van het AWV.

Meer informatie

Meldingen over Dijlebrug

Met opmerkingen, klachten of meldingen over de toestand van de brug kun je rechtstreeks melden bij het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer.

Meldpunt AWV