Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Wat?

  • Een plan waarmee de overheid de bodembestemming in een bepaald gebied vastlegt. Indien er voor een bepaalde regio zowel een gewestplan als een Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) bestaat, overstijgt het RUP het gewestplan.
  • Een RUP maakt duidelijk wat kan en wat niet voor alle percelen in een bepaald gebied.
  • Stedenbouwkundige vergunningen worden afgeleverd op basis van stedenbouwkundige voorschriften, die opgenomen zijn in een (goedgekeurd) Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).

Gemeentelijke RUP’s

RUP zonevreemde woningen

Voor de zonevreemde woningen heeft de gemeente een RUP Zonevreemde woningen opgemaakt. In dit RUP zijn de stedenbouwkundige voorschriften vastgelegd waaraan gehouden moet worden in geval van bouwwerken.

In het RUP onderscheidt de gemeente 3 gebieden waarbij steeds 4 categorieën van stedenbouwkundige voorschriften van toepassing zijn. Voor meer informatie hierover, maak je best een afspraak met de dienst Omgeving.

Provinciale RUP’s

Gewestelijke RUP’s