Samenaankoop asbestverwijdering

Asbest heeft een enorme impact op het milieu en onze gezondheid en het (her)gebruik van asbesthoudende materialen al sinds 2001 verboden. Tijdens verbouwingswerken worden we nog vaak geconfronteerd met asbest. Interleuven organiseert daarom een samenaankoop voor de verwijdering van asbesthoudende dakbedekking.

De samenaankoop asbestverwijdering omvat het verwijderen van de asbesthoudende daken bij kleine niet-bewoonde gebouwen zoals een tuinhuis of kippenhok, niet over de plaatsing van nieuwe daken. De professionele aannemer 'All Asbestos Removal Services' of afgekort A.A.R.S. uit Heist-op-den-Berg kreeg de opdracht.

Deze firma zal instaan voor het afnemen van de asbesthoudende dakbedekking en het opbergen ervan in speciale asbestzakken die inwoners aankopen via de asbestcoach van EcoWerf. Zij komen ook de asbestzakken ophalen en zorgen dat het asbestmateriaal wordt afgevoerd volgens de wettelijke bepalingen.

Interesse om deel te nemen aan de samenaankoop? Schrijf je dan in via https://extranet.interleuven.be/asbestverwijdering.

De intercommunales EcoWerf en IGO hebben ook projecten rond asbestverwijdering. EcoWerf organiseert met subsidies van de Vlaamse Regering de ophaling van gebonden asbest aan huis en de milieuveilige opslag ervan. IGO heeft een samenaankoop van asbesthoudende leidingisolatie en asbesthoudende vloerbedekking. Op www.zonderasbest.be kun je gemakkelijk alle informatie terugvinden.