Samenaankoop hemelwaterinfrastructuur

Door extreme weersomstandigheden valt er soms veel regen en is het op andere momenten extreem droog. Door hemelwater op te vangen, kun je het inzetten in tijden van droogte. Daarom kun je deelnemen aan de samenaankoop hemelwaterinfrastructuur en de samenaankoop regenwatertonnen.

De voorbije zomers werden gekenmerkt door extreme weersomstandigheden. Extreem natte zomers wisselen zomers met extreme droogte af. Die schommelingen in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid alleen maar toenemen. Om hier enigszins aan tegemoet te komen organiseert Interleuven samen met de gemeente Rotselaar een samenaankoop voor hemelwaterinfrastructuur.

Divers aanbod aan infrastructuur

Het opvangen en hergebruiken van hemelwater is een must in tijden van droogte en dat komt dan ook uitgebreid aan bod in het Rotselaarse klimaatactieplan. Ook de strengere voorschriften die zijn opgenomen in de provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot hemelwater tonen het belang aan.

Om het hemelwater optimaal op te vangen, te hergebruiken of te laten infiltreren in de bodem, zijn er binnen dit project zowel opvangsystemen (bijvoorbeeld regenwatertonnen en -putten) als infiltratiesystemen (infiltratiekratten, grindkoffers, e.d.) voorzien. Zo vindt iedereen het product dat het meest geschikt is voor haar/zijn specifieke situatie.

Het volledige aanbod vind je op de website van InterLeuven. Je kunt je aanmelden voor de samenaankoop tot en met 31 december 2024 via onderstaande link:

Schrijf in voor de samenaankoop

Regenwatertonnen

Met een regenwaterton bespaar je op het verbruik van kostbaar en schaarser wordend drinkwater. Je kunt het opgevangen regenwater onder meer inzetten om je planten en tuin te bewateren, het huis schoon te maken en je fiets of wagen te poetsen. Het volledige aanbod vind je op de website van InterLeuven. Je kunt je aanmelden voor de samenaankoop tot en met 2 december 2024 via onderstaande link:

Schrijf in voor de samenaankoop