Schoolgebouw GBS De Kameleon vernieuwd

De afgelopen vier jaar investeerde lokaal bestuur Rotselaar, naast de bouw van de nieuwe kleuterschool die in 2019 in gebruik werd genomen, bijna 350.000 euro in de gebouwen van de lagere school van GBS De Kameleon in Werchter. Met de investering bouwt de gemeente, samen met de school, aan een educatieve, hedendaagse en duurzame infrastructuur. Op maat van het kwalitatieve onderwijs dat de leerlingen verdienen.

Kwalitatief gemeentelijk onderwijs is een prioriteit voor het Rotselaarse gemeentebestuur. Goed onderwijs kan het best plaatsvinden in goed uitgeruste schoolgebouwen. Daarom investeert de gemeente jaarlijks heel wat middelen in haar vier gemeentelijke basisscholen. ln GBS De Kameleon in Werchter is de voorbije jaren hard gewerkt om een educatieve, hedendaagse, duurzame en veilige infrastructuur uit te bouwen.

Zowel binnen als buiten

De Kameleon kreeg zowel binnen als buiten belangrijke vernieuwingen. Zo kwamen er binnen nieuwe vloeren in de klassen en gangen, nieuw meubilair voor de klassen en refters, een nieuwe keuken en werd er grondig geschilderd. Alle ruimtes kregen een witte laag verf. De rustgevende kleur beperkt de prikkels van leerlingen en contrasteert aangenaam met het kleurrijke didactische materiaal.

Tussen de klassen werden nieuwe doorgangen gemaakt. Op die manier kunnen de zes klassen klasdoorbrekend werken, een nieuwe educatieve insteek van de school. Buiten kreeg de speelplaats nieuwe speeltoestellen, zodat de kinderen zich ook tijdens de speeltijden optimaal kunnen ontwikkelen in een kwalitatieve en veilige omgeving. In totaal investeerde lokaal bestuur Rotselaar zo de afgelopen jaren 350.000 euro in de vernieuwing van de school.

Klaar voor de toekomst

Door de vernieuwde inrichting is GBS De Kameleon aangepast aan de huidige onderwijsbehoefte. Bovendien biedt de vernieuwing mogelijkheden voor de toekomst. Zo kan de school makkelijk schakelen door klaslokalen aan te passen aan verschillende groottes van klasgroepen. Dat maakt onder andere co-teaching of werken met expertleerkrachten mogelijk.

Elk klaslokaal kan dus optimaal benut worden en geeft de leerkrachten overzicht over de kinderen. Daardoor kan er op een kwalitatieve manier aandacht besteed worden aan de totale ontwikkelingen van de leerlingen.