Schrapping andere persoon van adres

Bevolking

Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

In België is het erg belangrijk dat je ingeschreven bent in de gemeente waar je je hoofdverblijfplaats hebt. Als je inschrijving in orde is, kun je van alle sociale voorzieningen genieten en je burgerrechten uitoefenen.

Als blijkt dat je niet meer verblijft op het adres waar je staat ingeschreven in de bevolkingsregisters en indien het onmogelijk is om je nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om je van ambtswege af te voeren uit de registers. Dat betekent dat je geen officieel adres meer hebt. De schrapping gebeurt steeds na grondig onderzoek door de dienst Bevolking in samenwerking met de lokale politie/ wijkagent die meermaals zal controleren of je nog verblijft op het gekende adres. Om te vermijden dat je ambtshalve geschrapt wordt, kun je een eventuele tijdelijke afwezigheid bij de dienst Bevolking melden.

Gevolgen schrapping?

Het gevolg van een ambtshalve schrapping is dat je administratief gezien niet meer bestaat in België. Je identiteitskaart (eID) is niet meer geldig, je zal problemen ondervinden bij de bank, ziekteverzekering, VDAB,... Kortom, je verliest bepaalde sociale en burgerrechten.

Ben je de bewoner of verhuurder van een pand waar iemand onterecht ingeschreven staat, dan kun je de ambtelijke schrapping van deze persoon aanvragen.

Hoe aanvragen?

  • Je maakt een afspraak bij de dienst Bevolking via de link boven- of onderaan deze pagina.

Wat breng je mee?

  • Je identiteitskaart.
  • De identiteitsgegevens van de perso(o)n(en) die je wenst te schrappen van het adres.
  • Indien gekend: de nieuwe adresgegevens van de perso(o)n(en) die je wenst te schrappen van het adres.

Kostprijs?

Gratis.