Senioren delen hun visie over de toekomst

Op dinsdag 17 april stelde de Seniorenraad van Rotselaar haar memorandum voor aan de voorzitters van de politieke partijen. In het memorandum formuleren senioren hun noden en wensen voor de komende beleidsperiode 2019-2024.

Het gemeentelijke ouderenbehoefteonderzoek, in 2016 door de VUB en HoGent (‘Belgian Ageing Studies’) begeleid en becommentarieerd, leverde een massa statistische gegevens op van 422 thuiswonende 60-plussers. Een ideaal vertrekpunt voor de aanbevelingen van de Seniorenraad.

2017 werd een jaar waarin de senioren zichzelf uitgebreid informeerden en rond de tafel gingen zitten met betrokken ambtenaren van de gemeente en het Sociaal Huis. Thema's zoals vergrijzing, actief verouderen, woonkwaliteit en participatie kwamen aan bod. Het resultaat: de voorstelling van een uitgebreid memorandum in 2018.

De vier grote pijlers van het memorandum zijn:

  1. Kwalitatieve en aangepaste woongelegenheden voor senioren
  2. Senioren mobieler in de openbare ruimte
  3. Gezondheid en welbevinden, buurtgerichte zorg en hulpverlening
  4. Maatschappelijke participatie en dienstverlening

Lees memorandum