U bent hier

Rotselaar brengt ode aan vrijwilligers met ‘Siska van Rotselaar'

Lokaal bestuur Rotselaar lanceert een wedstrijd van initiatiefnemer Johan Rosius om een kunstenaar te vinden die een vast kunstwerk in de open ruimte zal plaatsen. Dat kunstwerk zal een ode brengen aan de talrijke vrijwilligers van de gemeente. Het standbeeld zal de naam ‘Siska van Rotselaar’ krijgen en zou vanaf september 2022 te bewonderen zijn.

Vrijwilligers spelen een cruciale rol in het sociale weefsel van de gemeente. Met hun dagelijkse inzet zorgen ze voor een bruisend dorpsleven in Rotselaar. We willen hen daarvoor op een originele manier bedanken. Het project van Johan Rosius krijgt in 2022 ook financiële steun van de projectsubsidie van de dienst Vrije Tijd. Die subsidie wordt uitgereikt aan initiatieven van inwoners en vrijwilligersorganisaties die het huidige kwalitatieve activiteiten- en vrijetijdsaanbod aanvullen. Het gaat daarbij om niet-commerciële projecten die nog niet bestaan in Rotselaar. ‘Siska van Rotselaar’ past precies in dat plaatje.

Siska van Rotselaar

‘Siska van Rotselaar’ is een kluchtlied dat zich situeert in de achttiende eeuw. Siska straft een heer op vrijersvoeten voor zijn ontrouw en gebrek aan respect. Het lied toont dat Siska vrijgevochten, initiatiefrijk en creatief was, lef had en zich niet liet afschrikken door stand en rang. Eigenschappen die herkenbaar zijn bij vrijwilligers. Daarom zal het kunstwerk de naam ‘Siska van Rotselaar’ dragen. Het werk hoeft niet rechtstreeks verbonden te zijn met het kluchtlied, maar heeft als doel het sterke karakter van de vrijwilliger te bevatten.

Initiatiefnemer Johan Rosius koos niet toevallig voor Siska. Vrijwilligers doen vrijwilligerswerk omdat ze het fijn vinden om iets voor iemand anders te doen. Maar we nemen dat al snel als vanzelfsprekend aan. Door hun sterke karakter, houdt hen dat niet tegen. Ze tonen doorzettingsvermogen en vormen zo het cement van de samenleving. Daarvoor willen we hen bedanken met een symbolisch kunstwerk.

Wedstrijd

Een wedstrijd bepaalt welke kunstenaar het kunstwerk uiteindelijk mag plaatsen in de open ruimte. Voor die wedstrijd is iedereen met een eigen ontwerp welkom. Het werk zelf mag eender welke kunstuiting op één of meerdere gebieden van de beeldhouw, sculptuur- of installatiekunst zijn. Er zijn enkele beperkingen in omvang, maar verder zijn er geen vormeisen en geeft de wedstrijd volledige artistieke vrijheid.

Voor de winnende kunstenaar is er maximaal € 10.000 ter beschikking voor de creatie van het kunstwerk. De organisatie tracht om het kunstwerk te onthullen in september 2022 tijdens het geplande reuzen- en folklorefeest van de Rotselaarse Reuzengilde. De locatie voor het kunstwerk blijft nog geheim.

Wedstrijd: praktisch

Opdrachtomschrijving en technische voorwaarden

 • Het gaat om eenmalig kunstproject dat tot doel heeft een permanent op het openbare domein opgesteld beeldend kunstwerk te realiseren.
 • Onder een beeldend kunstproject verstaan we alle kunstuitingen op één of meerdere gebieden van beeldhouwkunst, sculptuur en installatiekunst.
 • Het werk of de essentiële delen van het werk dienen uitgevoerd te worden in materialen die de tand des tijds kunnen doorstaan (bv. brons, staal, smeedijzer, natuursteen, polyester, epoxy,) en brandveilig zijn.
 • Het werk mag maximaal 100 cm x 100 cm grondoppervlak meten en een maximale hoogte hebben van 300 cm. De eigenlijke opstelling op de door de gemeente Rotselaar geselecteerde locatie, wordt in samenspraak met de kunstenaar uitgevoerd.
 • Er zijn geen vormvereisten, noch stijl of genre vereisten. De kunstenaar heeft de volledige artistieke vrijheid om zijn project te realiseren.
 • Het ingediende kunstwerk kan een bestaand of een nieuw beeld zijn.

Budget

Voor het geselecteerde project stellen de initiatiefnemers maximaal € 10.000, - (incl. btw) ter beschikking van de kunstenaar. Dit budget is inclusief alle kosten waaronder mogelijke reistijd, reis- en verblijfkosten en administratiekosten. Het geselecteerde kunstwerk wordt vergoed ten laatste binnen de 1 maand na oplevering van het werk. Een voorschot ter waarde van de gebruikte materialen met een maximum van 30% van de kostprijs is mogelijk.

Wie kan deelnemen?

 • Elke kunstenaar kan zich aanmelden voor de Open Call (alle rechtsvormen).
 • Deelname kan rechtstreeks of via de vertegenwoordigende galerie.
 • De kunstwerken moeten een eigen ontwerp zijn.
 • Elke deelnemer kan maximum twee werken inzenden.
 • Kunstenaars kunnen samenwerken aan éénzelfde beeld.

Deelname procedure

Tot 30 maart 2022 kunnen inzendingen worden gestuurd aan johan.rosius@yahoo.com. Deelname is gratis. Voorstellen die te laat binnenkomen, niet aan de eisen voldoen en niet alle onderdelen bevatten, worden niet in behandeling genomen.

Een inzending bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Naam kunstenaar(en) en contactgegevens (adres, GSM, e-mail, website).
2. CV van de kunstenaar (solo- en groepstentoonstellingen, werken op openbare domeinen)
3. Technische beschrijving (materialen, werkwijze, afmetingen, jaar van origine).
4. Beschreven concept ondersteund door beeldmateriaal (max. 5 A4). Bij een bestaand beeld: foto’s van min. 4 hoeken. Bij een nog te realiseren beeld: een ontwerpschets, maquette of foto’s van maquette.
5. Kostprijs.

 • Alle inzendingen ontvangen een confirmatie-mail max. 14 dagen na ontvangst.
 • De selectie van het winnende project, zal gebeuren voor eind april 2022.
 • Alle deelnemers worden op de hoogte gebracht of hun voorgestelde werk al dan niet weerhouden werd. De realisatie van het kunstwerk dient gefinaliseerd te zijn voor 1 september 2022.
 • Alle ingediende gegevens blijven eigendom van de initiatiefnemers.

Nog vragen?

Bij vragen: contacteer Johan Rosius via johan.rosius@yahoo.com of 0475 70 62 72.

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter