U bent hier

Sociale hulp

Wat?

Het Sociaal Huis (OCMW) biedt steun en bescherming aan personen en gezinnen die niet meer voldoende middelen hebben om een menswaardig bestaan te leiden. Dit kan door ziekte, ontslag, familiale problemen, faillissement, opname in een woonzorgcentrum, dakloosheid …

Het Sociaal Huis kan je doorverwijzen naar de juiste dienst of materiële, sociale, financiële, psychologische en administratieve steun verlenen, zoals:

  • maatschappelijke integratie onder de vorm van een leefloon of tewerkstelling
  • schuldbemiddeling en budgetbeheer
  • arbeidstrajectbegeleiding
  • hulp voor mensen die hun land ontvlucht zijn
  • juridische bijstand

Voor wie?

Elke inwoner kan terecht bij het Sociaal Huis. Het Sociaal Huis is er voor iedereen die zijn vaste verblijfplaats in Rotselaar heeft, maar ook voor studenten gedomicilieerd in onze gemeente, voor daklozen, …

Weet je niet voor wat je juist terecht kan bij ons? Kan je je weg niet vinden in ons aanbod? Heb je slechts een korte vraag? Vraag een telefonische afspraak en wij zoeken mee met jou hoe je best kan geholpen worden.

Waarom?

Een maatschappelijk werker luistert naar je verhaal. We bekijken waar je recht op hebt en zoeken een oplossing voor je vraag of probleem. Soms geven we financiële steun (bijvoorbeeld leefloon), maar Sociaal Huis Rotselaar helpt je ook op heel wat andere manieren. Als wij niet kunnen helpen, wijzen we je de weg naar andere hulp.

Locatie

Administratief centrum. Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar.

Beroepsgeheim

De maatschappelijk werker heeft beroepsgeheim, alles wat je vertelt blijft dus strikt geheim.