U bent hier

Speelstraten

Wat?

Een speelstraat is een straat die tijdelijk en tijdens bepaalde uren autoluw gemaakt wordt, om er te kunnen spelen. De speelstraat wordt afgebakend met hekken die de straat zo goed mogelijk afsluiten. De speelstraat is herkenbaar aan het bord C3 met onderbord ‘Speelstraat en de uren’.

Het is een begrip uit de wegcode met een eigen juridisch kader. Je kunt bij de gemeente een aanvraag indienen om van je straat een speelstraat te mogen maken.

Voorwaarden

 • in de straat geldt een maximumsnelheid van 50 km/u
 • de straat ligt in een wijk met vooral een woonkarakter
 • er is geen (belangrijk) doorgaand verkeer
 • er is geen doorgaand openbaar vervoer in de straat

Praktisch

 • de volledige breedte van de weg wordt voorbehouden om te spelen
 • spelende kinderen worden gelijkgesteld aan voetgangers
 • de straat is enkel toegankelijk voor motorvoertuigen van mensen die in de straat wonen of er een garage hebben
 • Bestuurders moeten stapvoets rijden, voorrang verlenen aan de voetgangers en indien nodig stoppen
 • Parkeren in de straat door bewoners is toegestaan, maar wordt afgeraden om het speelkarakter te vrijwaren

Hoe aanvragen?

 • Vul het formulier in en bezorg het aan de dienst Mobiliteit.
 • Voeg bij de aanvraag ook het bevragingsformulier waarop de straatbewoners zich schriftelijk akkoord verklaren. Zo laat je aan de gemeente zien dat de hele buurt het initiatief draagt.

Download het aanvraagformulier

Straatteam

Elke speelstraat moet minstens 2 verantwoordelijken hebben. Zij zijn de peters en/of meters van de speelstraat.

De meters en de peters zorgen dagelijks voor het plaatsen en weghalen van de afsluithekken, houden toezicht op de speelstraat en zijn het aanspreekpunt voor de buurt en het gemeentebestuur. Zij zijn echter niet verantwoordelijk voor de spelende kinderen, de ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen. De bewoners blijven aansprakelijk voor eventueel toegebrachte schade aan derden (m.a.w. zoals in het dagelijkse leven het geval is).