Gemeentelijke sportkampen

Sport

De sportdienst van Rotselaar organiseert in samenwerking met ‘Sporty vzw’ sportkampen tijdens meerdere schoolvakanties (krokus-, paas-, zomer- en herfstvakanties).

Hoe inschrijven?

 • Inschrijven kan via www.rotselaar.be/inschrijvingen. Je wordt dan doorgeschakeld naar het i-Activeplatform, waar je de inschrijving finaliseert.
 • Schrijf jouw kind(eren) in via jouw i-Active-account. Maak eerst een account aan en voeg jouw kinderen toe.
 • Op kleuterkampen zijn kleuters van 3 tot 6 jaar welkom. Kleuters moeten minstens 3 jaar zijn op de eerste dag van het kamp. Op kampen voor kinderen van de lagere school kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar deelnemen. Kinderen moeten minstens 6 jaar zijn op de eerste dag van het kamp.

De inschrijvingen sluiten een week voor de start van een kamp (of vroeger wanneer het kamp volzet is).

Hoe verloopt het kamp?

 • De sportkampen worden voor meerdere hele dagen (meestal 5 dagen) georganiseerd.
 • Deelnemers schrijven zich vooraf in voor het volledige kamp.
 • De activiteiten gaan door van 9 tot 16 uur. Er is opvang voorzien van 8 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur.

Prijs?

 • Deelnemers betalen bij de inschrijving een deelnameprijs. Bij de deelnameprijs is inbegrepen: begeleiding, verzekering, gebruik sportmateriaal en eventueel vervoer van en naar de activiteiten.
 • Ouders die beschikken over een attest van verhoogde tegemoetkoming ontvangen 35% korting op de deelnameprijs. Dat attest moet voor de inschrijving bezorgd worden aan de sportdienst via sport@rotselaar.be.

Reservelijst

 • Als het sportkamp volzet is, kun je jouw kind(eren) inschrijven voor de reservelijst.
 • Bij een afzegging, wordt de reservelijst chronologisch gecontacteerd.

Wat meenemen?

 • Aangepaste sportkledij.
 • Aparte sportschoenen voor binnen en buiten.
 • Lunchpakket, voldoende drank en versnapering voor tijdens de pauzes.
 • Een week voor het kamp ontvang je via i-Active nog een e-mail met de laatste praktische informatie.

Verzekering?

 • Iedere deelnemer is verzekerd voor persoonlijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en voor de individuele verplaatsing van en naar de verzamelplaats voor de activiteit.
 • De sportdienst beschikt over de nodige formulieren die je onmiddellijk na een ongeval laat invullen door de verantwoordelijke van de sportdienst en de geneesheer en nadien terugbezorgt aan de sportdienst.

Toch niet deelnemen?

Voor sportkampen en sportactiviteiten gelden de volgende annulatievoorwaarden:

 • Elke annulatie moet schriftelijk doorgegeven worden aan de sportdienst.
 • Indien je een annulatie tijdig (minstens vijf werkdagen voor de start van het sportkamp of de sportactiviteit) doorgeeft, kan een gedeeltelijke terugbetaling in orde gebracht worden.
 • Bij annulatie door ziekte kan er enkel een gedeeltelijke terugbetaling in orde gebracht worden op vertoon van een ziektebriefje en indien de deelnemer minstens twee dagen niet kan deelnemen aan het sportkamp of de sportactiviteit.
 • ln het geval van een gedeeltelijke terugbetaling is een terugbetaling van 75% mogelijk, aangezien 25% van de vastgelegde deelnameprijs aangerekend wordt voor administratieve kosten.

Attesten ontvangen

 • Pas na afloop van een schoolvakantie worden er mutualiteitsattesten aangemaakt voor de afgelopen kampen.
 • Bij deelname van je kind aan de sportkampen wordt een fiscaal attest bezorgd. Die fiscale attesten worden in het voorjaar (bv. 2024) aangemaakt voor alle kampen van het vorige jaar (bv. 2023).

De attesten zullen terug te vinden zijn in i-Active bij het tabblad ‘Financieel’. Je ontvangt een e-mail via i-Active wanneer de attesten beschikbaar zijn.

E-mails via i-Active

We gebruiken i-Active niet alleen als inschrijvingsmodule, maar ook om informatie te kunnen versturen naar deelnemers van activiteiten. Als je die (vaak belangrijke) informatie wil ontvangen, selecteer je in je account dat je ‘elektronische briefwisseling’ wil ontvangen. Dat doe je via 'Mijn gegevens' > 'Persoonsgegevens' > 'Elektronische briefwisseling: “Ja”' > ‘Opslaan’.

Gebruik foto's:

Tijdens de activiteiten worden er foto’s genomen die gebruikt kunnen worden voor latere gemeentelijke publicaties. Gelieve het expliciet bij de inschrijving te vermelden indien je niet wenst dat jouw kind(eren) op de foto staat/staan.

Huishoudelijk reglement gemeentelijke sportkampen

Het volledige vakantie-aanbod met sportkampen, zowel gemeentelijke sportkampen als sportkampen die georganiseerd worden door sportverenigingen, kun je raadplegen via www.rotselaar.be/inschrijvingen.

Voor meer informatie over de sportkampen van Rotselaar kun je de sportdienst contacteren via de contactgegevens op deze pagina.