Standplaats marktkraam

Toerisme en Evenementen

Wil je een standplaats innemen op een van de openbare markten in Rotselaar? Dan vraag je dit vooraf aan bij de dienst Toerisme.

Een overzicht van de openbare markten en avondmarkten (tijdens kermissen) in Rotselaar vind je hier.

Marktabonnement en losse standplaats

Voor wie?

Iedereen die een marktkraam in Rotselaar wil uitbaten moet hiervoor een aanvraag indienen.

Voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor een standplaats op de openbare markt moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Beschikken over een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever (de zogenaamde leurkaart). Die machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.
  • Beschikken over een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor uw gas- en/of elektriciteitsinstallatie.
  • Als je voeding wil verkopen, moet je beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)
  • Als je gegiste en/of sterke drank wil schenken, is een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid vereist. Die drankvergunning vraag je aan bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent.
  • Als je gegiste en/of sterke drank wil verkopen (geen consumptie ter plaatse), is een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken vereist. Die vergunning moet je aanvragen bij de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen

Om de diversiteit van het aanbod te waarborgen zal bij nieuwe toekenningen van abonnementen het aantal standplaatsen per onderneming beperkt worden tot een of twee standplaatsen zoals beschreven in het marktreglement.

Tarieven?

Voor het plaatsen van een marktkraam betaal je een standplaatsvergoeding. Dat geldt zowel voor een standplaats op een markt als op een andere regelmatige standplaats. Gebruik je elektriciteit, dan betaal je ook een vergoeding voor het elektriciteitsverbruik.

Kostprijs
  • standplaats met abonnement: 157,50 euro per jaar (13,125 euro/maand)
  • elektriciteitsverbruik: 31,50 euro/jaar

​Bij instap tijdens het jaar, betaal je het resterend aantal maanden x 1/12 van de abonnementskost + elektriciteit.

  • standplaatsen zonder abonnement: 16 euro per marktdag

Vraag je marktplaats aan

Marktstandplaats voor het goede doel

Wil je vereniging of school occasioneel een standplaats op een openbare markt voor een niet-commerciële verkoop ten voordele van een goed doel? Dan heb je een toelating van het college van burgemeester en schepenen nodig.

Een marktstandplaats voor het goede doel is gratis. Wel is er maar een standplaats per week per markt toegelaten.

Vraag je marktplaats aan

Bijzondere markten

Tweemaal per jaar organiseert de gemeente Rotselaar een avondmarkt gekoppeld aan de kermis. Zowel professionele marktkramers, particulieren als verenigingen mogen hier aan deel nemen.

Een marktstandplaats op de avondmarkt is gratis.

Vraag je marktplaats aan