U bent hier

Stedenbouwkundige verordeningen

Wat?

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid, die de verordening afvaardigt. Dit kan het gewest zijn, een provincie of een gemeente.

Gemeentelijke verordeningen

In woonparkgebied

Voor het bouwen of verbouwen van woningen en het verkavelen van gronden in het woonparkgebied moet je rekening houden met de voorschriften van de volgende gemeentelijke verordeningen: 

Wonen-in-meervoud

De verordening wonen-in-meervoud kadert in de toekomstvisie voor wonen in Rotselaar.
Wil je een meergezinswoning of groepswoningbouwproject bouwen, houd dan rekening met de gemeentelijke verordening wonen-in-meervoud.

Plan je een project voor meergezinswoningen?

Maak dan eerst een afspraak met de dienst Omgeving. Zij bekijken met jou de afsprakennota  die betrekking heeft op de verordening. De afsprakennota beschrijft de stappen die moeten doorlopen worden voorafgaand aan een vergunningsaanvraag bij meergezinswoningen vanaf 6 woongelegenheden. 

Naast de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen, zijn er ook provinciale en gewestelijke verordeningen.