Stedenbouwkundige verordeningen

Wat?

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid, die de verordening afvaardigt. Dat kan het gewest zijn, een provincie of een gemeente. Hieronder kun je de goedgekeurde gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen vinden, die van toepassing zijn in Rotselaar. Naast de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen, zijn er ook provinciale en gewestelijke verordeningen.

Gemeentelijke verordeningen

Woonparkgebieden

Een woonpark is een gebied dat bestemd is voor wonen in een rustig en groen karakter. Rotselaar beschikt over twee grote woonparkgebieden: de Heikantberg en de Middelberg. Om het kenmerkende groen van deze zones te behouden, worden er in de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening woonparken strengere regels opgelegd bij nieuwe omgevingsvergunningen. Eigenaars moeten nog kunnen bouwen op hun bestaande perceel, maar met respect voor het bosrijke karakter van deze woonparkgebieden. Verdere opsplitsing van kadastrale percelen met oog op woningbouw is niet meer mogelijk.

Raadpleeg hier de documenten:

Wonen-in-meervoud

De verordening wonen-in-meervoud kadert in de toekomstvisie voor wonen in Rotselaar.
Wil je een meergezinswoning of groepswoningbouwproject bouwen, houd dan rekening met de gemeentelijke verordening wonen-in-meervoud. Die bevat onder andere kwaliteitseisen van wooneenheden, voorschriften met betrekking tot groen en collectieve buitenruimtes en ondergrondse sorteerstraten.

Raadpleeg hier de documenten:

Plan je een project voor meergezinswoningen?

Maak dan eerst een afspraak met de dienst Omgeving. De dienst bekijkt met jou de afsprakennota die betrekking heeft op de verordening. De afsprakennota beschrijft de stappen die moeten doorlopen worden voorafgaand aan een vergunningsaanvraag bij meergezinswoningen vanaf vier woongelegenheden. 

Naast de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen, zijn er ook provinciale en gewestelijke verordeningen.