Subsidie voor jeugdwerking

Jeugd

Ben je actief in het jeugdwerk? Dan kun je, mits je voldoet aan de vereiste voorwaarden, genieten van enkele subsidies.

  • projectsubsidie (iedereen die iets wilt organiseren voor jongeren)
  • werkings- en lokalensubsidie (enkel voor erkende jeugdverenigingen)
  • projectsubsidie – Speelstraat (enkel voor erkende jeugdverenigingen en de Jeugdraad Rotselaar)
  • projectsubsidie - Fuifsubsidie (enkel voor erkende jeugdverenigingen en de Jeugdraad Rotselaar)
  • vormingssubsidie (jongeren van 15 tot en met 30 jaar die ingeschreven zijn en wonen in Rotselaar of lid zijn van een erkend jeugdwerkinitiatief)

Raadpleeg het volledig jeugdsubsidiereglement voor alle details omtrent de verschillende subsidies.

  • jubileumvieringen (vieringen van verenigingen die 25 jaar of veelvouden van 25 jaar worden)

Raadpleeg het toelagereglement voor jubileumvieringen van verenigingen.