U bent hier

Tijdelijke toegangskaart recyclagepark

Wat?

Tijdelijke recyclageparkkaarten zijn voor mensen die zelf (nog) niet in Rotselaar wonen, maar hier bijvoorbeeld een huis (ver)bouwen (als toekomstige woning, voor verkoop/verhuur) of een huis moeten leegmaken na een sterfgeval.

Voorwaarden

  • Er dient een waarborg van €50 gestort te worden alvorens de kaart aan te vragen.
  • De kaart is 3 maanden geldig en moet worden ingeleverd bij de dienst Milieu.
  • Je borgsom wordt dan teruggestort. Indien de kaart niet of te laat wordt binnengebracht, wordt de borgsom geblokkeerd.

Prijs

  • Waarborg van €50 dient gestort te worden op het rekeningnummer van de gemeente:  IBAN BE75 0910 0017 6851, BIC GKC CBE BB.
  • Gelieve volgende vermelding te noteren bij de overschrijving : “Waarborg voorlopige containerparkkaart + naam van de belanghebbende”.
  • De waarborg wordt teruggestort bij het inleveren van de kaart.  
  • Indien de kaart beschadigd, verloren of gestolen is, wordt er een retributie van € 5 aangerekend.

Hoe aanvragen

  • Kom met het aanvraagformulier en een bewijs van storting naar de dienst Milieu van de gemeente.
  • U krijgt een kopie van het aanvraagformulier en de tijdelijke toegangskaart mee.