U bent hier

Tijdelijke wegwijzers op het openbaar domein

Je mag de openbare weg niet op private wijze gebruiken door het plaatsen van voorwerpen of constructies zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.  Hieronder valt ook het bewegwijzeren van of aanduiden d.m.v. pijlen van een activiteit. (wandeltochten, fietstochten, enz. ...)

Aanvraag

De aanvraag gebeurt schriftelijk / per e-mail via de dienst Sport, zowel voor gemeentewegen als gewestwegen. Voor gewestwegen moet de gemeente extra toestemming vragen bij wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer.

Plaatsing

De organisator plaatst de wegwijzers.