U bent hier

Toelage aan ouders van kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Wat?

Ouders of opvoeders van kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte kunnen onder bepaalde voorwaarden een jaarlijkse toelage krijgen. Het basisbedrag is vastgesteld op 200 euro per jaar en per kind.

Voorwaarden

  • Het kind is in het jaar van de aanvraag 21 jaar of jonger
  • De ouder(s)/opvoeder(s) hebben hun verblijfplaats in de gemeente Rotselaar (*)
  • De ouder(s)/opvoeder(s) kunnen een bewijs van verhoogde kinderbijslag of het bewijs met vermelding dat het kind recht heeft op een toeslag voor kinderen met een aandoening (Kinderbijslagwet, art. 47) voorleggen

(*) In geval van co-ouderschap wordt de toelage voor de helft aan elke ouder uitgekeerd, voor zover hij/zij zijn/haar gewone verblijfplaats in de gemeente heeft.

Aanvraagprocedure

Reglement opvoeder(s) met kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte