Twee nieuwe trajectcontroles actief vanaf 1 juni

Op donderdag 1 juni activeert gemeente Rotselaar twee trajectcontroles. Het gaat om een traject in Werchter tussen Hogeweg 72 en Varentstraat 42 en een traject in Wezemaal tussen Steenweg op Nieuwrode nummer 209a en het kruispunt met de Groddestraat.

De gewest- en gemeentewegen in Rotselaar ontvangen steeds meer verkeer. Bovendien wordt Rotselaar door haar centrale ligging en de nabijheid van de autostrade geconfronteerd met heel wat bovenlokaal verkeer. Daarom zet de gemeente in op een mobiliteitsshift waarbij fietsgebruik en openbaar vervoer worden gestimuleerd. Verkeershandhaving is daarbij cruciaal voor meer verkeersveiligheid en voor de bescherming van de kwetsbare weggebruikers en kinderen in het verkeer.

Eerste actieve trajectcontroles

Op 1 juni worden de eerste twee, van in totaal tien nieuwe, trajectcontroles geactiveerd: in Werchter tussen Hogeweg 72 en Varentstraat 42 en in Wezemaal tussen Steenweg op Nieuwrode nummer 209a en het kruispunt met de Groddestraat.

De nieuwe trajectcontroles worden vooraf breed aangekondigd. Zo zal de trajectcontrole ter plaatse met een groot bord aangekondigd worden. Het doel is om uiteindelijk zo weinig mogelijk overtredingen vast te stellen en zo de verkeersveiligheid te verbeteren en de kwetsbare weggebruikers te beschermen.

Later dit jaar volgen nog trajectcontroles op de Hellichtstraat, Beverlaak, Steenweg op Wezemaal, Walenstraat, Hogeweg, Sint-Jansstraat, Tremelobaan en Torenstraat. Er komen ook zes flitspalen die de snelheid in beide richtingen meten in de Stationsstraat, Molenstraat, Aarschotsesteenweg, Zallakenstraat, Steenweg op Gelrode en Beninksstraat.

Prioritaire locaties

De locaties werden als prioritair aangeduid in het gemeentelijke mobiliteitsplan. De punctuele verkeerscontroles komen dus op gevaarlijke verkeerspunten en in dorpscentra en schoolomgevingen. Door in te zetten op automatische snelheidshandhaving op de gevaarlijke punten en de centrale assen kan de politie in de toekomst meer verkeerscontroles uitvoeren in de woonbuurten en fietsstraten.

GAS-boetes

Sinds 1 februari 2021 is het voor lokale besturen toegelaten om GAS-boetes te heffen bij verkeersovertredingen waarbij de snelheid met ten hoogste 20 km/u wordt overschreden. Dat kan op plaatsen waar een snelheidsbeperking van 30 of 50 km/u is ingesteld. Er mag daarbij geen andere overtreding vastgesteld worden. Bovendien moet het vaststellingssysteem automatisch werken en volledig gefinancierd zijn door het lokaal bestuur of de lokale politie.

De GAS-boetes zijn even hoog als de onmiddellijke inningen voor gelijkaardige overtredingen en liggen afhankelijk van de ernst van de overtreding tussen de 53 en 163 euro. Als de overtreding niet via een GAS-boete kan worden afgehandeld, volgt de procedure het klassieke sanctiesysteem.

Rotselaars verkeersveiligheidsfonds

De GAS-boetes van verkeersovertredingen gaan naar een nieuw, speciaal Rotselaars verkeersveiligheidsfonds. Zo kan het gemeentebestuur die middelen gebruiken voor acties en gerichte investeringen in mobiliteit, verkeersveiligheid, sensibilisering en de aanpassing van de schoolomgevingen.

Lees alles over de Rotselaarse investering in handhaving en verkeersveiligheid.