Tweede verblijven

Financiën

Wat?

Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid waar diegene die er kan verblijven, niet is ingeschreven in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister op dit adres. Het is dus een woning waar geen domicilie is gevestigd, dat kan zowel voor landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen en chalets.

Als tweede verblijf worden niet beschouwd:

  • Lokaal of gebouw uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit.
  • Tenten en woonaanhangwagens.
  • Verplaatsbare caravans, tenzij die ten minste zes maanden van het aanslagjaar opgesteld blijven om als woongelegenheid aangewend te worden.
  • De leegstaande woongelegenheden waarvan het bewijs wordt voorgelegd dat ze opgenomen zijn in het leegstandsregister.

Aangifte

Elke eigenaar van een tweede verblijf is verplicht om jaarlijks vóór 1 maart aangifte te doen bij de gemeente. Dat doe je door het aangifteformulier ingevuld te bezorgen aan de dienst Financiën via de contactgegevens op deze pagina.

Zonder aangifte binnen de gestelde termijn of bij een onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, kan de belasting worden verhoogd met 120 euro. De volledige procedure is na te lezen in het belastingreglement op tweede verblijven.

Prijs

  • De belasting op een tweede verblijf is vastgesteld op 700 euro.
  • De betaaltermijn voor de belasting is binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.