Uittreksel uit het bevolkingsregister

Bevolking

Wat?

Voor sommige overheden heb je een uittreksel nodig waarin wordt bevestigd dat je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Wie mag het aanvragen?

  • jijzelf als het betrekking heeft op jou
  • de referentiepersoon (het gezinshoofd) voor de inwonende minderjarige gezinsleden
  • de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige (ouder, voogd ...)

Voorwaarden?

Je moet op een adres in Rotselaar ingeschreven zijn.

Hoe aanvragen?

  • Online via het e-loket.
  • Aan het onthaal in het gemeentehuis. Breng je identiteitskaart mee.

Kostprijs?

  • online: gratis
  • aanvraag via het onthaal in het gemeentehuis: 6 euro
  • gratis voor bepaalde instellingen, bijvoorbeeld Belgische overheden

Andere aanvragers

Ook iedereen die een wettelijk belang kan aantonen om je uittreksel uit het bevolkingsregister te verkrijgen (notarissen, advocaten, andere openbare besturen of diensten …), kunnen jouw uittreksel uit het bevolkingsregister aanvragen. Zij doen dat met vermelding van de reden.