Uittreksel uit het bevolkingsregister

Wat?

Voor sommige overheden heb je een uittreksel nodig waarin wordt bevestigd dat je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Wie mag het aanvragen?

Jijzelf als het betrekking heeft op jou of je wettelijk vertegenwoordiger (ouder, voogd, …).

Voorwaarden?

Je moet op een adres in Rotselaar ingeschreven zijn.

Hoe aanvragen?

  • Online
  • Aan het loket van de dienst bevolking. Breng je identiteitskaart mee. Je krijgt het attest onmiddellijk.
  • Schriftelijk t.a.v. de dienst Bevolking. Vermeld je rijksregisternummer.

Kostprijs?

  • Online: gratis.
  • Aanvraag aan de loketten van de dienst Leven: 6 euro
  • Gratis voor bepaalde instellingen, bijvoorbeeld Belgische overheden.

Extra

Ook iedereen die een wettelijk belang kan aantonen om je uittreksel uit het bevolkingsregister te verkrijgen (notarissen, advocaten, andere openbare besturen of diensten, …), kunnen jouw uittreksel uit het bevolkingsregister aanvragen. Zij doen dit schriftelijk of via mail, met vermelding van de reden.