U bent hier

Uittreksel huwelijksakte

Wat?

Een huwelijksakte is een elektronische akte die wordt opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand naar aanleiding van een huwelijk. Voor sommige formaliteiten heb je een uittreksel uit de huwelijksakte nodig.

Wie mag het aanvragen?

  • Uittreksels uit huwelijksakten tot 75 jaar oud: jijzelf, bloedverwanten in opgaande en dalende lijn, echtgeno(o)t(e), erfgenamen, de wettelijke vertegenwoordiger, notarissen en advocaten.
  • Uittreksels uit huwelijksakten ouder dan 75 jaar: iedereen

Hoe aanvragen?

  • Zonder aanvraag via Just on web.
  • Online aanvragen via het e-loket.
  • Aan het onthaal in het gemeentehuis. Breng je identiteitskaart mee.
  • Schriftelijk (Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar) of per mail (info@rotselaar.be) naar het onthaal. Vermeld je rijksregisternummer.

Kostprijs?

Gratis.