Uittreksel huwelijksakte

Wat?

Een huwelijksakte is een elektronische akte die wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand naar aanleiding van een huwelijk. Voor sommige formaliteiten heb je een uittreksel uit de huwelijksakte nodig.

Wie mag het aanvragen?

  • Uittreksels uit huwelijksakten tot 75 jaar oud: jijzelf, bloedverwanten in opgaande en dalende lijn, echtgeno(o)t(e), erfgenamen, de wettelijke vertegenwoordiger, notarissen en advocaten.
  • Uittreksels uit huwelijksakten ouder dan 75 jaar: iedereen.

Hoe aanvragen?

Kostprijs?

Gratis.