Uittreksel strafregister

Wat?

Het uittreksel uit het strafregister geeft een opsomming van je veroordelingen. Het beschrijft met andere woorden je eventuele strafrechtelijke verleden. Het uittreksel vervangt het vroegere getuigschrift van goed zedelijk gedrag.

Er zijn drie verschillende modellen:

Model 1 (art. 595) is het standaardgetuigschrift dat je kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegang- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Model 1 (art. 596.1) vraag je aan voor een activiteit of beroep waarvoor de toegang- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk zijn vastgelegd.

Model 2 (art. 596.2) vraag je aan voor specifieke activiteiten waarbij je in contact komt met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen. Als je dit model online aanvraagt, is er een bijkomend onderzoek nodig en duurt de behandeling van je aanvraag vijf werkdagen. Als je persoonlijk aan het loket komt, kan je dit dadelijk meekrijgen.

Voorwaarden

Je moet het aanvragen in de gemeente waar je woont. Wanneer je geen wettelijke verblijfplaats meer hebt in België of je werd ambtshalve afgevoerd, dan vraag je het uittreksel aan bij de FOD Justitie, Dienst Centraal Strafregister.

Hoe aanvragen?

 • Online aanvragen via het e-loket.
 • Aan het onthaal in het gemeentehuis:
  • neem je identiteitskaart mee
  • Vermeld de reden waarom je het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren ('werk’ of 'sollicitatie' is niet voldoende. Correcte omschrijvingen zijn: solliciteren voor veiligheidsagent, aanstelling als onderwijzer, aanvragen v/e jachtvergunning e.d.)
  • Vraag je het uittreksel aan op verzoek een toekomstige werkgever, club of vereniging,… dan kun je door deze derde een hulpformulier laten invullen, zodat je zeker het correcte type uittreksel ontvangt. Leg het ingevulde formulier nadien voor aan de loketten van de Bevolking/Burgerlijke Stand.
   Download het formulier voor derden

Kostprijs

 • Online: gratis
 • Aanvraag aan de loketten van de dienst Leven: 6 euro.
 • Gratis voor openbare instanties en bepaalde doeleinden, zoals sollicitaties.

Aanvraag voor een andere persoon

In het administratief centrum kun je ook een uittreksel uit het strafregister vragen voor:

Een andere inwoner

 • Wanneer deze persoon wegens ziekte, gebrekkigheid of afwezigheid onmogelijk het uittreksel zelf kan aanvragen en/of afhalen
 • Mits je een handgeschreven volmacht hebt van deze persoon
 • En een kopie van zijn/haar identiteitskaart

Een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had

 • Enkel indien je bloedverwant bent van de overledene.

Bevolking

Provinciebaan 20
3110 Rotselaar
Telefoon: 
016 61 63 11
Huidige openingsuren
Vandaag open van 14.00 tot 17.00 u.
Morgen open van 9.00 tot 12.00 u.
Alle openingsuren

Let op! Voor een groot deel van de dienstverlening is een afspraak verplicht. Maak hier je afspraak.