Update werken in de Heirbaan

Het eerste deel van de heraanleg van de Heirbaan, tussen de Steenweg op Wezemaal en de Bessenlaan, is bijna klaar. Na de zomer plannen de nutsmaatschappijen nog een nieuwe aanleg van hun leidingen. In een volgende fase komt ook het deel van de Heirbaan tussen de Bessenlaan en de Eekhoornlaan aan bod.

De aannemer zorgt deze week voor de afwerking van de zone tussen de Steenweg op Wezemaal en de Bessenlaan. In de week van 3 april worden er fietssuggestiestroken aangebracht in beide richtingen. Daardoor heeft de straat een eenduidig wegbeeld en is het mogelijk om van 5 meter naar 4 meter breedte te gaan voor de totale verharding. De gemeente ontving in het verleden veel meldingen over een onveilige en onduidelijke straatinrichting van de Heirbaan, waarbij de plantvakken het fietsverkeer hinderden.

Het deel van de Heirbaan tussen de Steenweg op Wezemaal en de Bessenlaan heeft een nieuwe asfaltlaag gekregen met aan beide zijden een goot voor opvang van het regenwater. Er zijn daarnaast ook waterkolken langs de straat aangelegd, waardoor meer afvloeiend regenwater van de Heikantberg wordt opgevangen.

Aanleg nieuwe nutsleidingen

Na de zomer van 2023 plannen de nutsmaatschappijen nog een nieuwe aanleg van hun leidingen om het netwerk voor Rotselaar-Heikant en de buurt te versterken. Er wordt dan uitsluitend in de berm naast de nieuwe rijweg gewerkt. De gemeente was vragende partij om deze nutswerken gelijktijdig uit te voeren, maar de nutsmaatschappijen hebben de planning van hun werken in de Heirbaan laattijdig verschoven.

Na deze noodzakelijke nutswerken worden de bermen definitief afgewerkt met grasbetontegels aan beide zijden van de weg, zodat er naast de weg ook betere uitwijkmogelijkheden zijn voor auto's en fietsers. Er wordt onderzocht welk type groen er op de bermen kan komen. Vervolgens worden dan de opritten aangewerkt tot tegen de grasbetontegels.

In een volgende fase zal ook het deel van de Heirbaan tussen Bessenlaan en Eekhoornlaan volgens hetzelfde wegprofiel worden aangelegd. Dit zal de herkenbaarheid van het wegbeeld ten goede komen en de verkeersveiligheid van de Heirbaan nog versterken.