U bent hier

Vaccinatiecentrum Rotselaar neemt boosterprikken Begijnendijk over

De gemeenten Rotselaar, Tremelo, Holsbeek, Begijnendijk en de stad Aarschot hebben afgesproken dat het vaccinatiecentrum Rotselaar vanaf januari de boosterprikken voor de inwoners van Begijnendijk zal plaatsen. Ook kinderen tussen 5 en 11 jaar uit Begijnendijk zullen in Rotselaar terecht kunnen voor hun vaccinatie.

Het vaccinatiecentrum Rotselaar nodigde de afgelopen weken en maanden alle inwoners van Holsbeek, Rotselaar en Tremelo uit voor hun boostervaccin. Ten laatste midden januari zullen alle inwoners van de drie gemeenten opnieuw zijn gevaccineerd. Omdat er daarna ruimte vrijkomt in het vaccinatiecentrum Rotselaar en er voldoende vaccins beschikbaar zijn, beslisten de lokale besturen om ook de inwoners van Begijnendijk de kans te geven om hun boostervaccin versneld te ontvangen.

Op die manier willen Rotselaar, Tremelo en Holsbeek solidair zijn met hun buurgemeenten, het vaccinatiecentrum Aarschot ontlasten en de vaccinatiegraad in de hele regio versnellen. Ook de inwoners van Aarschot en de andere steden en gemeenten van ELZ Demerland (Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Bekkevoort, Diest en Halen), die beroep doen op vaccinatiecentrum Aarschot, zullen door de overdracht van Begijnendijk immers sneller geprikt kunnen worden.

Vanaf het ogenblik dat de overname geregistreerd is door het Agentschap Zorg & Gezondheid, en tot maximaal einde maart, zullen alle nieuwe uitnodigingen voor inwoners van Begijnendijk verstuurd worden door het vaccinatiecentrum Rotselaar. Wie reeds uitgenodigd is in Aarschot, gaat naar Aarschot. De overname van Begijnendijk door het vaccinatiecentrum Rotselaar is tijdelijk en loopt tot maximaal einde maart. Eventuele volgende vaccinatiecampagnes zullen dus terug in Aarschot gebeuren.

De betrokken gemeentebesturen en de eerstelijnszones Demerland en Leuven-Noord zijn opgetogen over deze samenwerking, die de boostercampagne een bijkomende duw in de rug zal geven. Ze danken de medewerkers en vrijwilligers van beide vaccinatiecentra voor hun inzet en medewerking om van deze samenwerking een succes te maken.

Samenwerking is immers de ingesteldheid waarmee we corona klein krijgen. Daarom maakt vaccinatiecentrum Rotselaar extra capaciteit vrij om de inwoners van Begijnendijk te prikken. Zo helpen en versterken de steden en gemeenten elkaar in onze regio. Die aanpak komt bovendien tegemoet aan de vraag van het Agentschap Zorg en Gezondheid om flexibel tewerk te gaan. Het toont een efficiënte inzet van mensen en middelen met als doel zo snel mogelijk, zo veel mogelijk prikken te zetten. Dat is in het belang van ons allemaal.

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de medewerkers en vrijwilligers van het vaccinatiecentrum in Rotselaar, die extra inspanningen leveren om de inwoners van Begijnendijk hun boosterprik te geven. Op die manier helpen ze de vaccinatiecampagne een grote stap vooruit.

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter