Vaste wegwijzers op openbaar domein

Vaste wegwijzers op het openbaar domein worden nog slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan. In de meeste gevallen om een vlotte bereikbaarheid voor hulpdiensten te garanderen.

Aanvraag

De aanvraag gebeurt schriftelijk/ per e-mail via de dienst Mobiliteit, zowel voor gemeentewegen als gewestwegen.

Gemeentewegen

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft al dan niet toelating.

Gewestwegen

De locatie van de wegwijzers moet voldoen aan de regelgeving van het Agentschap Wegen en Verkeer (zie wegwijzers gewestwegen). De beslissing gebeurt door de wegbeheerder.

Plaatsing

De wegbeheerder plaatst de wegwijzers.

Mobiliteit

Beversluis 7
3110 Rotselaar
Telefoon: 
016 61 64 30
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.30 u.
Morgen open van 8.00 tot 12.00 u. en van 14.00 tot 16.30 u.
Alle openingsuren