U bent hier

Verkavelen of splitsen

Een grond vrijwillig verdelen in twee of meer kavels om ten minste één van deze kavels te verkopen, te verhuren voor méér dan negen jaar, om er een recht van erfpacht of opstal op te vestigen, of om één van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder opschortende voorwaarde, zulks met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies.

Opmerking: Op 23 mei 2019 heeft ‘het grondwettelijk hof’ de definitie van verkavelen van 31 december 2017 vernietigd. Hierdoor is bovenstaande definitie terug geldig.

Bijstellen verkaveling

Wil je de voorschriften van een verkaveling wijzigen? Dan vraag je een bijstelling van de verkaveling aan.

Maak een afspraak met de dienst Omgeving om na te gaan of je voorstel in aanmerking komt.

Omgeving

Provinciebaan 20
3110 Rotselaar
Telefoon: 
Momenteel niet telefonisch bereikbaar
E-mailadres: 
omgeving@rotselaar.be

 

De dienst Omgeving werkt momenteel met gesloten deuren en is enkel toegankelijk voor inzage van de lopende openbare onderzoeken.

De lopende dossiers worden bij prioriteit behandeld binnen de wettelijke termijnen.

Omwille van een onderbezetting van de dienst kunnen de medewerkers de telefonische oproepen niet beantwoorden en worden de inkomende mails voorlopig slechts sporadisch gelezen.

Met vragen omtrent een omgevingsvergunning of het uitvoeren van kleine renovatiewerken en werken (zoals het plaatsen van een tuinhuis/carport) helpen we je graag verder via de uitgebreide informatie op onze website.

De website bevat heel wat informatie over wonen en bouwen.

Wij hopen op je begrip te kunnen rekenen.

Inzage openbaar onderzoek

Gelieve je aan te melden bij het onthaal op de benedenverdieping wanneer je een openbaar onderzoek komt inkijken.