U bent hier

Verkeerslichten Dijlebrug: rijd tot aan de stopstreep

De verkeerslichten aan de Dijlebrug werken met radars. De lichten zijn ingesteld om rekening te houden met de verschillende verkeersstromen ’s ochtends en ’s avonds en kunnen aankomend verkeer detecteren. Om de detectie goed te laten verlopen, is het belangrijk om vlot door te rijden tot aan de stopstreep van de verkeerslichten.

Om het alternerende verkeer aan de Dijlebrug te beheren, werkt wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer met slimme verkeerslichten. Die lichten werken met radars. Zo kunnen de lichten rekening houden met de verschillende verkeersstromen ’s ochtends en ’s avonds. Ook merken ze aankomend verkeer op, maar dit gebeurt enkel als dat verkeer vlot genoeg komt aanrijden.

Daarom is het belangrijk om met de auto vlot tot tegen de stopstreep te rijden. Op die manier werken de verkeerslichten optimaal. De gemeente plaatst ook grote informatieborden die ter plaatse zichtbaar zijn voor het aankomende verkeer.

Voor fietsers geldt een afzonderlijke verkeersregeling. Fietsers hoeven niet voor het rode licht te wachten en kunnen steeds doorrijden.

Verbeteringen

Om de huidige werking van de verkeerslichten te verbeteren, vraagt de gemeente aan het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer om kortelings een bijkomende technische controle uit te voeren. Daarnaast zal het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer ook de werking van de verkeerslichten nog verder verfijnen. Zo wil AWV problemen met de detectie vermijden en ervoor zorgen dat er steeds één rijrichting groen licht heeft.

Meldingen

Voor meldingen over de Dijlebrug kun je terecht op de website van het meldpunt wegen.

Meer informatie over de vernieuwingswerken van de Dijlebrug vind je via de website van AWV. De werken gaan na het bouwverlof 2023 van start.

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter